JAMESON

Gewas:
Boon
Segment:
Extra fijn tot fijn
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
R202002