JAMESON

Opmerkelijk hoog opbrengstpotentieel en goede stabiliteit met zeer aantrekkelijke middel-donkergroene peulen.
Gewas:
Boon
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
R202002