Privacybeleid

Inleiding. www.syngentavegetables.com/nl-nl wordt beheerd door Syngenta Crop Protection B.V. en Syngenta Seeds B.V. (Syngenta) - de “Gegevensverantwoordelijke”.  Uw privacy is belangrijk voor ons.  Syngenta heeft deze privacyverklaring opgesteld (deze “Verklaring” of “Privacyverklaring”) om u te informeren over hoe Syngenta de persoonlijke gegevens en informatie die u aan ons verstrekt via deze website (“Website”) verzamelt, bewaart, gebruikt en verwerkt.

Werkingssfeer van deze Verklaring.  Deze Verklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens en informatie (hierna “Persoonsgegevens”) die we verzamelen via deze Website.  Persoonsgegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren, al dan niet in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken. Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn uw naam, adres, e-mailadres, btw-nummer, indien van toepassing, en de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze Website gebruikt om een account of een persoonlijk profiel aan te maken.

Uw toestemming.  Door uw gebruik van deze Website gaat u akkoord met de praktijken beschreven in deze Verklaring (inclusief het Cookiebeleid beschikbaar op deze Website).  Indien u niet akkoord gaat met deze Verklaring of het Cookiebeleid, gelieve deze Website niet te gebruiken.  We behouden ons het recht voor om deze Verklaring of het Cookiebeleid op elk moment te wijzigen.  Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt in deze Verklaring of het Cookiebeleid en wezenlijke wijzigingen zullen in het algemeen enkel betrekking hebben op activiteiten en informatie verzameld in de toekomst.  We raden u aan deze Verklaring en het Cookiebeleid regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en weet hoe uw gegevens kunnen worden gebruikt.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we via onze Website? 
Onder Persoonsgegevens worden gegevens verstaan waarmee we specifiek te weten komen wie u bent. Persoonsgegevens worden gevraagd wanneer u een dienst afneemt, een account aanmaakt, registreert voor een evenement of een actie, mee doet aan een wedstrijd of ons feedback stuurt. Voorbeelden zijn uw naam, adres (zowel het factuuradres als bezorgadres), e-mailadres, sector- en productinformatie, en creditcard- en betalingsgegevens. Dergelijke gegevens kunnen we bewaren in onze contact- en administratiedatabases, hetzij op grond van werk dat we hebben uitgevoerd of waar we momenteel mee bezig zijn, hetzij omdat we denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in het ontvangen van materiaal van ons over onze activiteiten, producten, programma's en diensten. Hierdoor kunnen wij onze relatie met u efficiënt beheren, onze Website en de diensten die we aanbieden verbeteren en beter beoordelen welke interessante informatie wij u kunnen toesturen. 
Onder niet-persoonlijk identificeerbare gegevens worden gegevens verstaan van statistische aard waarmee geen specifieke natuurlijke of rechtspersoon geïdentificeerd kan worden en die afhankelijk zijn van uw bezoekpatroon op de Website. Voorbeelden zijn het domein vanwaar u toegang tot internet krijgt, de datum en het tijdstip waarop u de Website bezoekt, en het internetadres van de website die u direct linkte naar de Website. Deze gegevens worden in geaggregeerde vorm gebruikt om de Website nuttiger en aantrekkelijker te maken voor gebruikers. 

Cookies en vergelijkbare technologieën.     
We gebruiken cookies en andere webtechnologieën om gegevens te verzamelen en bepaalde functies van onze websites te ondersteunen. Cookies verschaffen ons informatie over de manier waarop bezoekers onze websites gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze bezoeken en in welke volgorde, welke links ze gebruiken en hoe lang ze op elke pagina blijven.

We doen dit om:
•    de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te analyseren en verbeteren;
•    de functies en functionaliteit van onze websites te ondersteunen en verbeteren, bijvoorbeeld doordat u gegevens die u al eerder heeft ingevoerd niet opnieuw in hoeft te vullen of door uw voorkeursinstellingen van eerdere bezoeken te onthouden; en 
•    uw ervaring wanneer u onze websites bezoekt te personaliseren. 
In het algemeen identificeren de gegevens die we verzamelen met behulp van deze webtechnologieën u niet persoonlijk. 
Echter, als u bijvoorbeeld een gebruikersidentiteit heeft aangemaakt bij het aanmelden voor een met een wachtwoord beveiligd gedeelte van een van onze websites, dan kunnen we de gegevens die we verzamelen met behulp van webtechnologieën koppelen aan andere gegevens die u persoonlijk identificeren. 
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. U kunt uw cookies ook verwijderen zodra u een website verlaat. U bent niet verplicht om cookies te accepteren als u onze websites bezoekt. Als u echter uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, dan kunt u mogelijk niet alle functies en functionaliteit van onze websites volledig benutten.  Zie het Cookiebeleid op deze Website voor meer informatie.

Hoe gebruikt Syngenta uw Persoonsgegevens?
In het algemeen gebruiken we de Persoonsgegevens die we verzamelen via onze Website:
•    Om u de producten, informatie en diensten te verstrekken die u bestelt of aanvraagt;
•    Voor beveiliging, fraudepreventie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
•    Om contact met u op te nemen over speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die interessant kunnen zijn voor u of waarvoor u ons toestemming heeft gegeven.
•    Op basis van ons gerechtvaardigde belang:
     o    om u een effectieve klantenservice te bieden; 
     o    om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt;
     o    om gepersonaliseerde advertenties te tonen wanneer u onze Website bezoekt;
     o    om contact met u op te nemen over informatie en kennisgevingen met betrekking tot uw gebruik van onze Website;
     o    om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven;
     o    om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en interesses;
     o    om de content, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verbeteren;
     o    om onze producten en diensten te verbeteren; 
     o    om onze marketing- en promotieactiviteiten te optimaliseren; en
•    voor enig ander doeleinde vermeld in een toepasselijke privacyverklaring of andere overeenkomst tussen Syngenta en u. 

Hoe deelt Syngenta uw Persoonsgegevens? 
Dienstverleners. We delen Persoonsgegevens met ondernemingen en organisaties die diensten leveren namens ons, bijvoorbeeld ondernemingen die ondersteunende diensten verlenen (zoals verwerking van creditcardbetalingen, gegevensopslag en hosting) of die ons helpen onze producten en diensten te verkopen (zoals externe marketingbureaus). Deze derde partijen zijn contractueel verplicht om de Persoonsgegevens die we met ze delen uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de diensten namens ons en om commercieel redelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Binnen Syngenta. We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen via onze Website delen binnen Syngenta of met aan Syngenta gelieerde ondernemingen voor cross-marketing en andere doeleinden. Als u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, dan kunt u dit te allen tijde kenbaar maken door een e-mail te sturen aan onze Data Privacy Champion via dataprivacy.nl@syngenta.com.

Bedrijfsoverdracht. Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een onderneming die de aandelen of activa van Syngenta, een gelieerde onderneming of een bedrijfsonderdeel heeft overgenomen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie. In geval van een dergelijke overdracht zijn op het gebruik van uw Persoonsgegevens door de verkrijgende onderneming nog steeds deze Verklaring en de door u aangegeven privacyvoorkeuren van toepassing. 

Naleving van wetgeving en bescherming van uw rechten en de rechten van anderen. We kunnen Persoonsgegevens verstrekken wanneer we te goeder trouw geloven dat verstrekking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, een rechterlijk bevel of een dagvaarding. We kunnen ook Persoonsgegevens verstrekken om een mogelijk strafbaar feit te onderzoeken of voorkomen, zoals fraude of identiteitsdiefstal; om onze online voorwaarden of andere overeenkomsten toe te passen of af te dwingen; of om onze rechten of eigendommen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze gebruikers of anderen te beschermen.

Geaggregeerde gegevens.  We kunnen geaggregeerde demografische en onderzoeksgegevens delen met derde partijen. Deze gegevens zijn echter anoniem en bevatten geen Persoonsgegevens. De geaggregeerde gegevens die we delen kunnen anonieme gegevens bevatten die zijn verzameld door het gebruik van cookies of een andere vergelijkbare trackingtechnologie, zoals uitgelegd onder het kopje 'Cookies en vergelijkbare technologieën'.

Zoals beschreven in een privacykennisgeving. We behouden ons het recht voor om uw Persoonsgegevens te verstrekken zoals beschreven in enige aanvullende privacykennisgeving geplaatst op de webpagina (of het gedeelte) waar u de betreffende gegevens verstrekt. Door uw Persoonsgegevens te verstrekken op de betreffende webpagina gaat u akkoord met de verstrekking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in de betreffende privacykennisgeving.

Zoals beschreven in een click-through-overeenkomst. We behouden ons het recht voor om uw Persoonsgegevens te verstrekken zoals beschreven in enige click-through-overeenkomst waarmee u akkoord bent gegaan. 

Uw keuzes

Algemeen
We respecteren uw recht om keuzes te maken met betrekking tot de wijze waarop we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken. In de meeste gevallen zullen we u vragen uw keuzes aan te geven op het moment dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We zullen ook een afmeldlink opnemen in nieuwsbrieven of promotionele e-mails die we u toesturen, zodat u aan ons kenbaar kunt maken dat u dergelijke berichten in de toekomst niet meer van ons wilt ontvangen. Als u een account of een persoonlijk profiel heeft aangemaakt op onze Website, dan kunt u mogelijk sommige of alle van uw privacy-instellingen wijzigen door de instellingen van uw account of profielpagina aan te passen. 

Direct marketing
Voordat wij (of aan ons gelieerde ondernemingen) uw Persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van direct marketing, zullen we u de gelegenheid bieden om aan te geven of we uw gegevens hiervoor mogen gebruiken. Als u op enig moment van onze mailinglijst voor direct marketing verwijderd wilt worden, dan kunt u een e-mail sturen aan onze Data Privacy Champion via dataprivacy.nl@syngenta.com. Gelieve uw volledige naam, adres en e-mailadres te vermelden, zodat we u terug kunnen vinden op onze mailinglijst. Als we alle benodigde informatie hebben, zullen we u van onze mailinglijst verwijderen. Gelieve ons een redelijke termijn te gunnen om uw verzoek te verwerken. 

Delen van uw Persoonsgegevens 
Zie onder het kopje 'Hoe deelt Syngenta uw Persoonsgegevens?' voor meer informatie over hoe we uw Persoonsgegevens delen met derde partijen en welke keuzes u heeft. 

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uitoefenen?
We streven naar een hoge mate van transparantie met betrekking tot de gegevens die we verwerken. U heeft de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Verklaring:
•    het recht om van Syngenta uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die Persoonsgegevens of een kopie te ontvangen van die Persoonsgegevens;
•    het recht om van Syngenta te verlangen dat onjuiste Persoonsgegevens worden gecorrigeerd en onvolledige Persoonsgegevens worden bijgewerkt; 
•    het recht om van Syngenta te verlangen dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd of gewist;
•    het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens door Syngenta te beperken; 
•    het recht om van Syngenta te verlangen dat bepaalde van uw Persoonsgegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen (recht op overdraagbaarheid van gegevens); en
•    het recht van Syngenta te verlangen dat we de verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing staken. Behoudens andere gerechtvaardigde belangen die we kunnen aanvoeren (bijv. in de context van lopende of dreigende rechtszaken) mogen we uw Persoonsgegevens dan niet meer verwerken. 

Indien u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u kosteloos een verzoek sturen aan onze Data Privacy Champion via dataprivacy.nl@syngenta.com.

Na validering van het verzoek zullen we zo snel mogelijk reageren op uw redelijke en gespecificeerde verzoek. 

We zullen uw Persoonsgegevens onverwijld aanpassen als we het ermee eens zijn dat deze onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als we gegevens corrigeren die eerder zijn verstrekt aan een derde partij, dan zullen we die derde partij ook in kennis stellen van de betreffende correctie, indien de wet dit vereist. 

Als we het niet eens zijn met uw verzoek om uw Persoonsgegevens te corrigeren, dan zullen we u de reden van onze weigering meedelen en u informeren hoe u een klacht kunt indienen.

Hoe lang bewaart Syngenta uw Persoonsgegevens?
We streven ernaar uw Persoonsgegevens correct en actueel te houden. We willen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de relevante doeleinden met betrekking tot het gebruik van onze Website. Hoe lang we uw Persoonsgegevens moeten bewaren is afhankelijk van het doeleinde waarvoor we de gegevens verzamelen, dus er is geen standaard bewaartermijn. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de omstandigheden. Er kunnen juridische gronden zijn, bijvoorbeeld in de context van een rechtsvordering, om Persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld. In deze gevallen zullen we de Persoonsgegevens echter niet meer verwerken voor het oorspronkelijk gespecificeerde doeleinde. 
Mocht u meer informatie wensen over waar en hoe lang uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard, en over uw recht op wissing van uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Data Privacy Champion via dataprivacy.nl@syngenta.com.

Hoe beschermt Syngenta uw Persoonsgegevens?
We hebben een uitgebreid programma voor gegevensbescherming dat commercieel redelijke administratieve, fysieke en technologische beveiligingsmaatregelen omvat teneinde Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en toevallige of ongeoorloofde vernietiging, wijziging of verstrekking. Hoewel we commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een passend niveau van beveiliging te bieden, kunnen we de veiligheid van Persoonsgegevens verstrekt via internet of opgeslagen in onze databases niet garanderen. 

Links naar andere Syngenta-websites
Deze Website bevat hyperlinks naar andere websites beheerd door Syngenta of andere Syngenta-ondernemingen (“Andere Syngenta-websites”). Deze Andere Syngenta-websites zijn afzonderlijke websites. Ze dienen allemaal een ander doel. Elke Andere Syngenta-website heeft derhalve eigen voorwaarden en een eigen privacyverklaring. Indien u Andere Syngenta-websites bezoekt door te klikken op links op deze Website, neem dan enkele minuten de tijd om de voorwaarden en privacyverklaring van elke Andere Syngenta-website die u bezoekt te lezen. 
Links naar andere websites
Deze Website kan links naar websites beheerd door andere ondernemingen bevatten, waaronder begrepen websites beheerd door derde dienstverleners, aan ons gelieerde ondernemingen en andere derde partijen. Deze Verklaring is niet van toepassing op Persoonsgegevens verzameld op een van deze websites van derden. Als u websites van derden bezoekt middels een link op deze Website, neem dan enkele minuten de tijd om het privacybeleid van die website te lezen. 

Kinderen
Onze Website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. We gebruiken onze Website niet om Persoonsgegevens te verzamelen van of producten of diensten aan te bieden aan kinderen jonger dan 13 jaar. Bent u jonger dan 13 jaar, verstrek dan geen Persoonsgegevens aan ons. Als we ontdekken dat een persoon jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens heeft verstrekt op een van onze websites, dan zullen we ons redelijkerwijs inspannen om deze Persoonsgegevens te verwijderen uit onze databases. 

Speciale kennisgeving met betrekking tot gegevens doorgegeven buiten Nederland
Hoewel de Syngenta-rechtspersonen die deze Website beheren Nederlandse ondernemingen zijn, gevestigd in Nederland, maken deze rechtspersonen deel uit van onze Zwitserse Syngenta-onderneming die is gevestigd in Bazel, Zwitserland. Syngenta gebruikt webservers en slaat gegevens op in landen binnen de Europese Unie (EU) en in landen buiten de EU, waaronder Zwitserland, de Verenigde Staten en andere landen. We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners en andere partijen gevestigd binnen de EU of in Zwitserland, de Verenigde Staten of andere landen buiten de EU voor de doeleinden beschreven in deze Verklaring. In verschillende landen gelden verschillende wetten en vereisten inzake privacy, en sommige landen hanteren minder strikte regels voor bescherming van uw Persoonsgegevens dan andere. 

U kunt er echter op rekenen dat wij waarborgen dat gegevens verstrekt op deze Website, ongeacht van waar de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, worden beschermd conform de voorwaarden van deze Verklaring en eventueel toepasselijke privacykennisgevingen of click-through-overeenkomsten.

Door uw gebruik van deze Website gaat u akkoord met de verzameling, gebruik en doorgifte van uw Persoonsgegevens in of naar de Verenigde Staten of enig ander land ter wereld. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Op deze Verklaring is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. De rechtbank van Amsterdam (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van vorderingen met betrekking tot deze Verklaring.

Vragen, zorgen en klachten met betrekking tot onze privacypraktijken
Mocht u een vraag of zorg hebben over hoe Syngenta uw Persoonsgegevens gebruikt, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze Data Privacy Champion via dataprivacy.nl@syngenta.com.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (van de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden). 

Datum inwerkingtreding.  25 mei 2018