ESCADRON

Een fijn 8,5 mm bonenras dat als maatstaf voor de verwerking geldt. Het biedt betrouwbaarheid, stabiliteit, kwaliteit en een langzaam rijpingsproces.
Gewas:
Boon
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
R301129