ALTADENA

Open gewas dat gemakkelijk weggroeit, goede zetting
Gewas:
Tomaat
Ecologie:
Stookteelt
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
T411114