SOLISTAR

Sluit mooi aan na Easytop
Gewas:
Bloemkool
Ecologie:
Gematigd klimaat
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
SGC1005