DEPURPLE

Uitstekende houdbaarheid na de oogst
Gewas:
Bloemkool
Ecologie:
Gematigd klimaat
Bestemming:
Verse Markt / Verwerkende industrie
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
SGC8400