NATION

Zeer geschikt voor zandgronden
Gewas:
Ui
Ecologie:
Vollegrond
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
SG8360