ACCENTUATE

Gewas:
Suikermaïs
Segment:
Suikermais, gematigd Japan
Ecologie:
Gematigd klimaat
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
ACX1082Y