Koşul ve Hükümler

Syngenta Türkiye web sitesine Hoşgeldiniz! Bu Web sitesi, Syngenta ürünleri ve hizmetleri hakkında genel bilgi vermek için tasarlanmıştır.


Ek A – Kullanım Koşul ve Şartları

Koşul & Şartlar

Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. (“Syngenta”), www.syngentavegetables.com/tr-tr  web sitesini ( “Site”) Syngenta ve ürünleri ile hizmetleri hakkında genel bilgi sunmak amacıyla sağlamaktadır. Bu siteyi, burada belirtilmiş olan koşul ve şartlara uymak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu Koşul ve Şartların Kabulü

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak bu koşul ve şartları dikkatlice inceleyin. Bu Siteye erişim yaparak kullanmak suretiyle işbu koşul ve şartlara uymayı ve bunlarla bağlanmayı kabul etmiş olursunuz. Bu koşul ve şartlara uymayı ve bunlarla bağlanmayı kabul etmiyorsanız, bu Siteye erişim yapamaz, kullanamaz veya materyal indiremezsiniz.

Bu koşul ve şartlar değiştirilebilir

Syngenta, ön bildirim yapmaksızın işbu koşul ve şartlarda değişiklik yapma veya güncelleme hakkını saklı tutar.  Syngenta bu işlemi, işbu koşul ve şartların güncellenmiş veya değiştirilmiş sürümünü yayınlayarak gerçekleştirir. Bu türden bir değişiklik sonrasında Siteyi kullanmanız, revize edilmiş koşul ve şartlara uymayı ve bunlara bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. O nedenle Siteyi her kullanımınızda işbu koşul ve şartları kontrol etmeniz önerilir.

Gizlilik Bildirimi

Syngenta, bu Siteyi kullanan bireylerin kişisel gizliliğine saygı duymaktadır. Bu sitede yayınlanmakta olan gizlilik bildirimi, Syngenta tarafından bu Site üzerinde toplanan kişisel bilgilerle alakalı Syngenta politikalarını ve uygulamalarını açıklamaktadır.Gizlilik bildirimi, işbu koşul ve şartların bir parçasını oluşturmaktadır. Bu koşul ve şartlar altında bağlı olmayı kabul ettiğinizde, bu Sitedeki gizlilik bildirimine uygun olarak kişisel bilgilerinizin toplanmasına, kullanımına ve ifşasına izin vermiş oluyorsunuz. Lütfen bunu incelemek üzere birkaç dakikanızı ayırın.

Kullanıcı adları, şifreler ve güvenlik

Bu Site için size sağlanmış ya da sizin tarafınızdan seçilmiş olan herhangi bir kullanıcı adı ve şifre, sizin kişisel kullanımınız içindir ve başkaları (şirketinizin diğer çalışanları veya acenteleri dahil) kullanılamaz. Siz ve şirketiniz, kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğinin korunmasından tamamen sorumlusunuz. Ayrıca, siz ve şirketiniz, kullanıcı adı ve şifreniz kullanılarak bu site üzerinde gerçekleştirilen tüm aktivitelerden, söz konusu aktiviteler veya kullanıcı adı ile şifrenizin kullanımına sizin tarafınızdan yetki verilmiş olsun ya da olmasın tamamen sorumlu olacaksınız. Kullanıcı adınız ve şifrenizin yetkisiz kullanımından veya herhangi bir diğer güvenlik ihlalinden haberdar olmanız veya şüphe duymanız halinde siz veya şirketiniz derhal Syngenta’ya bildirim yapmalıdır.

Kullanıcı bilgilerinizin güncellenmesi

Kayıt işleminizin bir parçası olarak sağlamış olduğunuz bilgilerde (“kullanıcı bilgileri”) herhangi bir değişiklik olması halinde ya da siz veya şirketinizin kullanıcı bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunu fark etmesi halinde siz veya şirketinizin Syngenta’yı derhal bilgilendirmesi gereklidir.

Sizin veya şirketinizin güncellenmiş kullanıcı bilgilerini Syngenta’ya sağlama yükümlülüğünden bağımsız olarak Syngenta, siz veya şirketiniz tarafından bilgi güncellemesi yapılana kadar önceden sağlamış olduğunuz kullanıcı bilgilerine güvenme hakkına sahiptir. Siz ve şirketiniz ayrıca Syngenta’nın işbu koşul ve şartlarla ya da Siteyle ilgili bildirimleri, siz veya şirketiniz tarafından Syngenta’ya sağlanmış olan en güncel e-mail adresini kullanarak em-mail yoluyla bildirme hakkına sahip olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

Şirketinizin artık bir çalışanı veya yetkili acentesi olmadığınız taktirde veya şirketiniz tarafından verilmiş olan bu Siteyi kullanma yetkiniz sona erdiğinde, şirketinizin bu durumu derhal Syngenta’ya bildirerek artık bu Siteyi kullanma yetkinizi olmadığını belirtmesi gerekmektedir.

Siz, şirketiniz ve Syngenta arasında Syngenta’nın tasarım, özellikler, işlevsellik, navigasyon, içerik ve bu Sitenin “görünümü ve hissiyatı” dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve know-how gibi hususlara ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteye dair tüm hak, unvan ve çıkarlar münhasıran Syngenta’ya aittir.

Siteyi değiştirme hakkı

Syngenta herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, ön bildirim yapmaksızın bu Sitenin içerik ve işlevini herhangi bir şekilde değiştirme veya Siteye erişimi kısıtlama ya da Siteyi tamamen kapatma hakkını saklı tutar ve size veya şirketinize karşı söz konusu değişiklik veya kapatmanın sonuçlarından dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Telif hakkı bildirimi ve sınırlı lisans

Bu Sitede görüp duyduğunuz her şey (“İçerik”), örneğin tüm metinler, fotoğraflar, görseller, grafikler, sesli klipler, video klipler ve sesli-video klipler dahil olmak üzere telif hakkı ile korunmaktadır

İçerik konusunda size, münhasır olmayan lisans verilmiştir ancak aşağıdaki sınırlandırmalara tabidir:

Bu Site İçeriğini aşağıdaki şartlar dahilinde indirebilir, kaydedebilir, yazdırabilir, kopyalayabilir veya paylaşabilirsiniz:

(1) İçeriği sadece ticari olmayan amaçlarla veya Syngenta ile iş ilişkilerinizi ilerletmek amacıyla kullanabilirsiniz;

(2) İçeriğin herhangi bir kısmını başka bir internet sitesi veya mecrada bu Sitede sunulduğu kapsamda yayınlayabilir veya basabilirsiniz;

(3) İçeriği Syngenta ile ilişkilendirebilirsiniz;

(4) İçeriği herhangi bir şekilde değiştirip modifikasyon yapamaz veya telif hakkı veya ticari marka bildirimleri ya da gizlilik bildirimlerini silemez veya değişiklik yapamazsınız.

Yukarıda açıkça belirtilenin haricinde işbu Sitenin İçeriğini kısmen veya tamamen, Syngenta’nın yazılı ön iznini almaksızın kopyalayamaz, indiremez, yazdıramaz, yayınlayamaz, görüntüleyemez, yapamaz, dağıtamaz, devredemez, tercüme edemez, değiştiremez, ekleme yapamaz, güncelleyemez, derleyemez, özetleyemez veya herhangi bir diğer şekilde dönüştüremez veya adapte edemezsiniz.

Yukarıda açıkça belirtilenin haricinde, indirilen İçeriğin hiçbir hakkı, unvanı veya menfaatleri, içeriğin bu Siteden indirilmesiyle size geçmez. Yukarıda açıkça verilmiş olan sınırlı, münhasır olmayan lisans haricinde işbu koşul ve şartlar ile Sitede belirtilmiş olan hiçbir şey, bir lisans veya Syngenta’nın veya üçüncü bir şahsın herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyetlerine dair bir hak verildiği anlamına gelmeyecektir. 

 Ticari marka bildirimi

Bu Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logoları (“Ticari Markalar”), Syngenta’nın ya da bağlı kuruluşlarının veya Syngenta ya da bağlı kuruluşlarına ticari marka lisansı vermiş üçüncü şahısların tescilli veya tescilsiz ticari markalarıdır.Bu koşul ve şartlarda açıkça belirtilenlerin haricinde herhangi bir Ticari Markayı, Syngenta’nın yazılı ön izni olmaksızın çoğaltamaz, görüntüleyemez veya başka şekillerde kullanamazsınız.

İstenmeden verilen fikirler

Syngenta, bu Siteyle ilgili yorum ve geri dönütlerinizi almaktan memnuniyet duyar. Bu Site üzerinden Syngenta’ya gönderilen yorum, geri dönüt, fikir, soru, tasarım, veri veya benzeri tüm bilgi ve materyaller, gizli-olmayan ve mülkiyetli-olmayan bilgi ve materyaller olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle herhangi bir gizli bilgi veya orijinal kreatif materyaller dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere haklarınızı bize transfer etmek istemeyeceğiniz bilgi ve malzemeleri göndermeyiniz.

Bu Site üzerinde Syngenta’ya iletişim ve/veya materyal göndererek Syngenta’ya göndermiş olduğunuz bilgi ve/veya materyallerin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarına dair tüm dünya çapındaki hak, unvan ve çıkarları ücretsiz olarak Syngenta’ya devretmiş olursunuz. Syngenta, bu Site üzerinden göndermiş olduğunuz herhangi bir bilgi ve/veya materyali ve söz konusu bilgi ve/veya materyaller içinde bulunan herhangi bir fikri, konsepti, know-how veya tekniği, söz konusu bilgi veya materyaller kullanılarak ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanma hakkına sınırlamasız veya sizi tazmin etme şartı olmaksızın sahip olacaktır.

Bununla birlikte Syngenta, bu Site aracılığıyla göndermiş olduğunuz herhangi bir bilgi veya materyali, yürürlükteki gizlilik yasalarını ihlal edecek şekilde kullanmayacaktır. Özellikle, Syngenta aşağıdaki şartlar hricinde isminizi açığa çıkartmayacak veya bilgi ya da materyalleri sizin göndermiş olduğunuzu yayınlamayacaktır:

(a) isminizi kullanma üzere sizden izin alınmış olunması; veya

(b) bu Sitenin herhangi bir bölümüne göndermiş olduğunuz bilgi ve materyallerin yayınlanacağına ya da isminizle birlikte kullanılacağına dair size bildirim yapılmış olması; veya

(c) kanunen bunu yapmamız gereken durumlar.

Bu Site aracılığıyla göndermiş olduğunuz iletişimlerden, bunların doğruluğu ve geçerliliği dahil olmak üzere siz sorumlusunuz.Lütfen gönderilerinizin (örneğin iletişim formumuz aracılığıyla) Syngenta üzerinde yasal olarak bağlayıcı bir etkisi bulunmadığını unutmayınız. O nedenle faturalar, ihtarlar ve benzeri iletişimlerin sadece ilgili kontratta belirtilen adrese gönderilmelidir.

Üçüncü-şahıs bilgileri

Bu Site üzerinde bulunan bazı bilgiler, makaleler ve diğer materyaller, Syngenta’ya üçüncü şahıslar tarafından sağlanmıştır. Mümkün olan yerlerde bu türden üçüncü şahıs materyallerinin kaynağı belirtilmiştir. Bu üçüncü-şahıs materyalleri sadece size fayda ve kolaylık sağlamak için verilmiştir. Syngenta bu materyallerin geçerliliği, doğruluğu, tamlığı veya güvenilirliğine dair herhangi bir garanti veya taahhüt vermez. Syngenta, üçüncü şahıs bilgilerinin kullanılması ile alakalı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Diğer Syngenta web siteleri linkleri

Bu Site, Syngenta veya diğer Syngenta kuruluşları tarafından işletilen diğer web sitelerine hiperlink içermektedir ("Diğer Syngenta Website(leri)"). Bu Diğer Syngenta Web siteleri ayrı ve farklı web siteleridir. Her biri farklı bir amaca hizmet etmektedir. Her bir Diğer Syngenta Web sitesi bu nedenle kendi kullanım şartları ve kendi gizlilik bildirimine göre yönetilmektedir. Diğer Syngenta Web sitelerine bu Site üzerindeki linkler aracılığıyla erişmeniz halinde, lütfen birkaç dakikanızı ayırarak ziyaret ettiğiniz her bir Diğer Syngenta Web Sitesine ait kullanım şartları ve gizlilik bildirimini inceleyiniz.

Diğer web sitelerine linkler

Bu Site, Syngenta tarafından işletilmeyen bazı web sitelerine hiper-linkler içermektedir. Bu hiper-linkler size referans ve kolaylık sağlamak bakımından verilmiştir ve söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinde bulunan materyallerle ilgili herhangi bir tasdik veya onların operatörleri ile herhangi bir bağı ifade etmemektedir. Syngenta bu web sitelerini kontrol etmemektedir ve içeriklerinden sorumlu değildir. Söz konusu web sitelerine erişim yapılması ve bunların kullanımı ile alakalı tüm riskler size aittir.

Ürün bilgileri

Bu Sitede bulunan veya referans verilen herhangi bir bilgi, sadece Syngenta ile ürünleri ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla verilmiştir. Ürün ve hizmetlerimize dair özel tavsiye ve talimatlar için lütfen doğrudan Syngenta ile irtibat kurun. Mahsul koruma veya tohum ürününü kullanmayı planlayan kişilerin, ürünle birlikte verilen etiketi okumaları ve uymaları, ayrıca ilgili ürünün kullanımına dair geçerli yasa ve yönetmeliklere uyması gereklidir. Herhangi bir mahsul koruma ürününü kullanmadan önce ülkenizde kullanımının tescillendiğinden emin olun.

Global mevcudiyet

Dünyanın farklı ülkelerinde farklı yasalar ve düzenleyici gereklilikler olduğu için, bazı ürünler bazı ülkelerde mevcut olabilirken diğerlerinde mevcut olmayabilir. Bu Site, kendi ülkenizde mevcut olmayan veya duyurulmayan Syngenta ürünleri, programları ve hizmetlerine referanslar veya çapraz referanslar içerebilir. Bu referanslar, Syngenta’nın söz konusu ürünleri, programları veya hizmetleri sizin ülkenizde duyurmayı amaçladığı anlamına gelmemektedir. Hangi ürünlerin, programların ve hizmetlerin sizin için mevcut olduğuna dair sorularınız için yerel Syngenta satış Temsilcinizle veya Syngenta ile irtibat kurabilirsiniz.

Bizimle İrtibat Kurun

Bazı Syngenta web sitelerinin “bizimle irtibat kurun” özelliği, çevrim içi uzmanlarımıza ilgili sorularınızı gönderme imkanı tanımaktadır. Bu özellik, size fayda ve kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. Sorunuza verilecek olan cevabın kullanışlılığı, yanıtın dayandığı bilgilerin tamlığı ve doğruluğu ile iklim gibi kontrolümüz dışında olan diğer faktörlere bağlıdır. Size verilen yanıtın değerini ve kullanışlılığının değerlendirilmesi, sizin ve şirketinizin sorumluluğundadır. Bazı Syngenta web siteleri, diğer kayıtlı kullanıcılarımızın faydasına olabileceğine inandığımız temsili soru ve cevapları içermektedir. Lütfen sorularınızda gizli, mülkiyet altındaki bilgileri veya kişisel tanımlayıcı bilgileri vermeyiniz. Netlik veya uzunluk bakımından sorularınızda düzenleme yapma hakkımız saklıdır. Bize herhangi bir bilgi göndermeden önce lütfen gönderilerinizle ilgili koşul ve şartları gözden geçirin.

Yatırım yapma teklifi ve daveti değildir

Bu Sitedeki bilgiler, Syngenta’nın hisselerine veya diğer teminatlarına yatırım veya diğer işlemleri yapmanız için bir teklif veya davet değildir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Bu türden bir teklif veya davet doğrudan veya dolaylı olarak yapılmamıştır. Hisse fiyatları ve bu hisselerin sağladığı gelirler herhangi bir zamanda yükselebilir veya düşebilir, ve muhtemel yatırımcıların geçmişteki performansın gelecekteki performansın göstergesi olmadığını bilmelidir. Muhtemel yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız finansal danışmanlık almalıdır.

İleriye-yönelik beyanlar

Sitemiz, ileriye-yönelik beyanlar içerebilir – örneğin, geçmişteki gerçeklere dayanmayan, düşünce ve beklentilerimizi içeren beyanlar içerebilir. Bu beyanlar, “beklenti”, “gelecek zamanlı ifadeler”, “muhtemel”, “plan”, “olasılık”, “tahmini”, “amaçlanan” “öngörülen” gibi belirleyici ifadelerden anlaşılabilir ve Syngenta’nın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı ve sizin veya şirketinizin gözü kapalı itimat etmemesi gereken mevcut plan, tahmin ve öngörülere dayanmaktadır. Bu beyanların özünde, çoğunluğu Syngenta’nın kontrolü dışında olan riskleri ve belirsizlikleri içermektedir. İleriye-yönelik beyanlar, yapıldıkları tarihe yönelik beyanlar olup, Syngenta elde edilen yeni bilgiler veya gelecekteki şartlara göre bunları güncelleme yükümlülüğünde değildir.

Garanti sorumluluk reddi

Bu Site, "olduğu gibi" "mevcut durum" bazında, herhangi bir taahhüt veya garanti vermeksizin sunulmaktadır. Geçerli kanunlar altında izin verilen maksimum ölçüde, Syngenta kuruluşları ve bunların ilgili hizmet sağlayıcıları ve lisans sağlayıcıları, açıkça, sarahaten, zımnen, yasal veya başka bir şekilde yapılan tüm garantilere dair sorumluluğu reddeder. Yukarıda belirtilenlere bir sınır getirmeksizin, kanunlar altında izin verilen maksimum ölçüde Syngenta kurumları ve bunların ilgili hizmet sağlayıcıları ve lisans sağlayıcıları (a) bu Siteyle ve içeriğiyle ve bu Sitede açıklanmış veya bu Site aracılığıyla sağlanmış olan herhangi bir ürün ve hizmetle ilgili olarak tüm ticari uygunluk,  belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve hak ihlali bulunmama garantilerini; (b) bu Sitenin veya Sitenin bir bölümünün işletiminde herhangi bir gecikme, kesinti, hata veya ihmallerle ilgili garantileri; (c) bu Sitenin veya bu Site İçeriğinin iletimi ve teslimi veya belirli bir zaman veya lokasyondaki mevcudiyetine dair garantileri; (d) Bu Sitenin ve bu Site İçeriğinin herhangi bir virüs, solucan veya kirletici ya da yok edici özelliklere sahip diğer kodları içermediğine dair garantileri; (e) bu Sitenin, İçeriği, bu Site aracılığıyla ulaşılan ürün etiketleri, ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere kullanımı, doğruluğu, geçerliliği, güncelliği, tamlığı, uygunluğu, güvenilirliği ve Sitenin kullanımının sonuçlarına dair garantileri; ve (f) bu Sitenin bağlantı verdiği diğer web siteleri ile ilgili garantileri reddeder.

Bazı yargısal uygulamalar, süreye dayalı kesin garanti veya sınırlamalara ilişkin sorumluluk reddine izin vermemektedir, o nedenle yukarıda belirtilen sınırlamaların biri veya daha fazlası, sizin ve/veya şirketiniz için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk sınırlaması

Sizin ve şirketinizin bu Siteyi, bu Site üzerinden sağlanan ürün etiketleri, ürün ve hizmetleri dahil olmak üzere İçeriğine ilişkin  kullanımınızla ilgili tüm riskler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir koşulda Syngenta kurumları veya ilgili hizmet sağlayıcıları ve lisans sahipleri ile bunların ilgili direktörleri, sorumluları, çalışanları veya acenteleri, sizin veya şirketinizin bu Siteyi, , bu Site üzerinden sağlanan ürün etiketleri, ürün ve hizmetler dahil olmak üzere İçeriği kullanımınız, erişim sağlamanız veya kullanamamanız veya sitede verilmiş bilgilere güvenmiş olmanız ile alakalı olsun veya olmasın bunlardan kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Yukarıdaki ifadeye sınır getirmeksizin, Syngenta kurumları ve ilgili hizmet sağlayıcıları ve lisans sahipleri, içerikte olabilecek muhtemel hata veya ihmallerden sorumlu olmayacaktır; bu, özellikle Syngenta kurumları tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerle alakalı bilgiler için geçerlidir.  Bu, her türden, doğrudan veya dolaylı, genel, özel, kazara, sonuca bağlı, istisnai veya genel, işin kesintiye uğraması, veri veya itibar kaybı veya zararı ve gelir ya da kar kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm zarar ve ziyan için geçerli olan kapsamlı bir sorumluluk sınırlamasıdır.

Bu sorumluluk sınırlaması, iddia edilen sorumluluk gerek kontrata, ihmale, haksız fiil, kusursuz sorumluluk gerek ise başka temellere dayansın, hatta herhangi bir Syngenta kurumunun yetkili bir temsilcisine bu konuda bildirimde bulunulmuş veya böyle bir zarar ihtimalini bilmesi gerekiyor olsa dahi,  diğer çözüm girişimlerinin akıbetine bakılmaksızın, kanunların izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.

Siz ve şirketiniz, yukarıda belirtilen şekilde bir sorumluluk sınırlaması olmasaydı, Syngenta’nın bu Siteyi ve İçeriğini size ücretsiz olarak sunamayacağını kabul ve taahhüt edersiniz.

Bu sorumluluk sınırlamalarının herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Tüm Syngenta kurumlarının ve ilgili hizmet sağlayıcıları ve lisans sağlayıcılarının söz konusu şartlar altında, normal olarak sınırlandırılmış olması gereken toplam sorumluluğu, yüz ($100.00) doları (veya yerel para birimindeki eşdeğerini) aşmayacaktır.

Bazı yargısal uygulamalarda belirli zararların sınırlandırılmasına izin verilmemektedir, o nedenle bu sorumluluk sınırlamasının bir kısmı veya tamamı, sizin ve/veya şirketiniz için geçerli olmayabilir ve siz ve/veya şirketinizin ek hakları mevcut olabilir.

Hükmi kanun ve yargı

Bu koşul ve şartlar, kanunlar arası uyuşmazlık ilkelerinden bağımsız olarak İsviçre Kanunlarına uygun olarak yorumlanacak, yönetilecek ve yine bu kanunlara tabi olacaktır.

Feragat

Herhangi bir zamanda işbu koşul ve şartların herhangi bir hükmünün yerine getirilmesini talep etmemiz veya burada sağlanan hakları kullanmamış olmamız, söz konusu hüküm veya haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bütün feragatlerin bağlayıcı olabilmeleri için, yazılı olarak yapılması ve tarafın imzasını taşıması gereklidir. Aksi Yazılı feragat metninde belirtilmedikçe, Syngenta tarafından işbu koşul ve şartların herhangi bir hükmünün ihlalinden veya burada sağlanan bir haktan feragat edilmesi, söz konusu hükmün devamlı veya müteakip ihlali, hükmün kendisinden feragat edildiği veya işbu koşul ve şartlar dahilindeki haktan tamamen feragat edildiği anlamına gelmez.

Bölünebilirlik

İşbu koşul ve şartların herhangi bir hükmünün, yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm, kanunun izin verdiği azami ölçüde orijinal hükmün amaçlarını sağlayacak şekilde değiştirilecek ve yorumlanacaktır ve işbu koşul ve şartların diğer tüm hükümleri tam olarak geçerlilik ve yürürlüğünü koruyacaktır.

Anlaşmanın tamamı

İşbu koşul ve şartlar, siz ve şirketiniz ile Syngenta arasındaki sizin veya şirketinizin bu Siteye erişimi ve/veya kullanımına dair anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır

Bu koşul ve şartlarda, burada açıkça belirtilenin haricinde değişiklik yapılamaz.

Revizyon tarihi

Bu koşul ve şartlar en son 20 Ocak, 2016 tarihinde değiştirilmiştir.