BOTURE

Topper in regelmaat en productie
Gewas:
Paprika
Ecologie:
Stookteelt
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
PR07473