MIRZA

Сорта:
Лубеница
Сегмент:
Со семе, средно голем, умерено
Екологија:
Отворено поле
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Ран
Код на асортиман:
WMH3731