PALERMO

Сорта:
Краставица
Сегмент:
Холандска долга боранија
Екологија:
Пасивен стакленик
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Пролетен
Код на асортиман:
LD967014