BALDER

Сорта:
Краставица
Сегмент:
Холандска долга боранија
Екологија:
Активен стакленик
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Главен
Код на асортиман:
LC12841