MAMSTON

Сорта:
Домат
Сегмент:
Неодреден, „Бифстејк Пинк“ и стандарден
Екологија:
Пасивен стакленик
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Од топло во студено
Код на асортиман:
110303