BOBCAT

Сорта:
Домат
Сегмент:
Одредена, во земја, црвен
Екологија:
Отворено поле
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Студено или топло
Код на асортиман:
RFT7041