Felhasználási feltételek

A Syngenta Crop Protection AG („Syngenta”) a http://www.syngentavegetables.com/hu-hu weboldalt („Oldal”) arra a célra nyújtja, hogy általános információkat közöljön a Syngentáról, illetve annak termékeiről és szolgáltatásairól. A weboldal ezeknek a felhasználási feltételeknek megfelelően használható.

Ön a jelen feltételeket fogadja el

Kérjük, szánjon néhány percet ezeknek a feltételeknek a gondos áttanulmányozására. Az Oldal felkeresésével és használatával Ön beleegyezik, hogy követi és kötelező érvényűnek tekinti jelen felhasználási feltételeket. Ha Ön nem egyezik bele, hogy követi és kötelező érvényűnek tekinti a jelen felhasználási feltételeket, úgy Ön nem férhet hozzá, nem használhatja, és nem tölthet le anyagokat az Oldalról.
 

Ezek a feltételek változhatnak
A Syngenta fenntartja a jogot arra, hogy frissítse vagy módosítsa jelen feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül. A Syngenta ennek olyan módon tesz eleget, hogy jelen feltételeknek egy frissített vagy módosított változatát az Oldalon közzéteszi. Az, hogy Ön bármilyen hasonló változás után használja az Oldalt, beleegyezésnek minősül, hogy követi és kötelező érvényűnek tekinti az átdolgozott felhasználási feltételeket. Emiatt azt javasoljuk, hogy nézze át ezen feltételeket minden alkalommal, amikor az Oldalt használja.

Adatvédelmi nyilatkozat
A Syngenta elkötelezett az Oldalt használó egyének személyes adatainak védelme iránt. Az ezen Oldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a Syngenta jelenlegi szabályzatát és gyakorlatát arra vonatkozóan, hogy miként kezelik a Syngenta által, ezen Oldalon keresztül összegyűjtött személyes információkat.
Az adatvédelmi nyilatkozat részét képezi a jelen felhasználási feltételeknek. Ha Ön elfogadja, hogy kötelező érvényűnek tekinti ezen felhasználási feltételeket, akkor egyúttal hozzájárul személyes adatainak begyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez az ezen Oldalon található adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. Kérjük, szánjon néhány percet ennek áttanulmányozására.

Felhasználónevek, jelszavak és biztonság

Bármely, erre az Oldalra vonatkozó felhasználónév és jelszó, amelyet Önnek nyújtanak vagy Ön kiválaszt, kizárólag saját felhasználásra szolgál, és más személy által nem használható (beleértve az Ön cégének más alkalmazottait vagy megbízottjait is). 
Ön és cége teljes mértékben felelős a felhasználóneve és jelszava titkosságának fenntartásáért. Továbbá, Ön és cége teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely ezen az Oldalon az Ön felhasználónevének és jelszavának használata mellett megy végbe, függetlenül attól, hogy a tevékenység vagy a jelszó használata Ön vagy cége által engedélyezve volt-e. Ön vagy cége köteles a Syngenta azonnali értesítésére, amennyiben felhasználónevének és jelszavának ismert vagy feltételezett jogosulatlan használata, vagy biztonságának bármilyen más módon történő megsértése áll fenn.

Felhasználói információk frissítése

Ön vagy cége köteles a Syngenta-t azonnal értesítesíteni, ha bármely regisztrációs folyamat részeként nyújtott bármely információ („felhasználói adatok”) megváltozik, illetve ha Ön vagy cége tudomására jut, hogy bármely felhasználói adatok hiányosak vagy pontatlanok. 

Ön vagy cége arra vonatkozó kötelezettsége mellett, miszerint a Syngenta számára naprakész felhasználói adatokkal kell szolgálnia, a Syngenta jogában áll azokra a felhasználói adatokra támaszkodni, amelyeket Ön vagy cége az utolsó információ frissítéskor megadott. Ön és cége továbbá elfogadja, hogy a Syngenta e-mailben értesítéseket küldhet a jelen felhasználási feltételekhez vagy ezen Oldalhoz kapcsolódóan, mégpedig az Ön vagy cége által utoljára megadott e-mail címre.

Ha Ön megszűnik a cége munkavállalója vagy meghatalmazott képviselője lenni, avagy megszűnik a cég általi felhatalmazása az Oldal használatára vonatkozóan, az Ön cége köteles a Syngenta azonnali értesítésére, továbbá Ön többé nem jogosult az Oldal használatára.

Ami az Ön, az Ön cége és a Syngenta közti kapcsolatot illeti, a Syngenta kizárólagos tulajdonában áll az Oldalhoz kötődő összes jog, jogcím és érdekeltség, beleértve az oldaldesign-t, -sajátosságokat, -funkciókat, -navigációt és -tartalmat, továbbá minden, az Oldalon keresztül gyűjtött adatot, beleértve minden kapcsolódó szellemi tulajdonjogot, mint például a szerzői jogok, szabadalmak, védjegyek, kereskedelmi titkok és know-how.

Webhely megváltoztatásának joga

A Syngenta fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, bármilyen módon, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az Oldal tartalmát és funkcionalitását, korlátozza az Oldalhoz való hozzáférést, vagy megszűntesse az Oldalt; továbbá semmilyen módon nem vállal felelősséget az Önt vagy cégét érő lehetséges következményekért, amennyiben hasonló változások, avagy leállás következik be.

Szerzői jogi figyelmeztetés és korlátozott engedély

Minden, amit látni és hallani lehet ezen az Oldalon („Tartalom”), beleértve az összes szöveget, fényképet, illusztrációt, grafikát, hangot, videoklipet és audio-videoklipet, szerzői jogvédelem alatt áll.

Ön nem kizárólagos engedéllyel fel van jogosítva a Tartalomhoz való hozzáféréshez, ugyanakkor csak a következő korlátozások erejéig: 

Őn letöltheti, tárolhatja, nyomtathatja, másolhatja és megoszthatja az Oldalon kínált Tartalmakat, a következő feltételekkel:

1.    A Tartalom kizárólag nem-keresekedelmi céllal, vagy a Syngentával való üzleti kapcsolat támogatása céljából használható fel
2.    Más internetes oldalon vagy egyéb médiafelületen a Tartalom bármely része kizárólag olyan kontextusban publikálható vagy tehető közzé, amelyben a Syngenta weboldalon bemutatásra került
3.    A Tartalom a Syngenta tulajdonát képezi
4.    A Tartalom semmilyen módon nem módosítható, illetve nem megváltoztatható; semmilyen bizalmassági nyilatkozat, szerzői jogi vagy védjegynyilatkozat nem törölhető, illetve nem megmásítható

Hacsak azt kifejezetten nem jelzik, Ön nem másolhatja, nem töltheti le, nem nyomtathatja, nem publikálhatja, nem jelenítheti meg, nem adhatja elő, nem terjesztheti, nem adhatja át, nem fordíthatja le, nem módosíthatja, nem egészítheti ki, nem frissítheti, nem szerkesztheti, nem rövidítheti, és semmilyen módon nem alakíthatja, vagy veheti át a Tartalom egészét vagy egyes részeit anélkül, hogy előtte a Syngentától írásos engedélyt kapna rá.

Hacsak azt kifejezetten nem jelzik, a letöltött Tartalomhoz kapcsolódóan Önre semmilyen jog, jogcím vagy érdekeltség nem száll át az Oldalról történő tartalomletöltés következtében. Hacsak kifejezetten nem nyújtanak korlátozott, nem kizárólagos jogosítványt, semmi, ami jelen felhasználási feltételekben vagy az Oldalon megtalálható, nem értelmezhető úgy, mint a Syngenta vagy bármilyen harmadik fél birtokában lévő licensz, szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy bármilyen szellemi tulajdonnal járó jog átruházása.

Védjegy nyilatkozat

Az Oldalon megjelenített minden védjegy, szolgáltatási védjegy és logó („Védjegy(ek)”) a Syngentának, annak egy leányvállalatának, vagy olyan harmadik félnek képezi regisztrált és nem regisztrált védjegyét, amelynek védjegy-használata a Syngenta, vagy annak egy leányvállalata által engedélyeztetve lett.

Hacsak azt a jelen felhasználási feltételekben kifejezetten nem jelzik, Ön nem sokszorosíthatja, nem jelenítheti meg és semmilyen módon nem használhatja fel a Védjegyeket anélkül, hogy előtte a Syngentától írásos engedélyt kapna rá.

Kéretlen ötletek

A Syngenta örömmel fogad minden, az Oldallal kapcsolatos észrevételt és visszajelzést. Minden, az Oldalon keresztül a Syngenta számára benyújtott információ és anyag – mint például megjegyzések, visszajelzések, ötletek, kérdések, tervek, adatok vagy tetszésnyilvánítások –, nem-bizalmasnak és nem-védettnek tekintettek. Ez okból kifolyólag kérjük, ne küldjön nekünk olyan információkat vagy anyagokat, amelyeket Ön nem kíván a Syngentának átengedni, beleértve minden bizalmas információt, és minden eredeti kreatív anyagot.

Amennyiben Ön a Syngentának kommunikációs elemeket vagy anyagokat nyújt be az Oldalon keresztül, Ön a Syngentát díjmentesen felruházza az Ön által küldött információban és/vagy anyagban rejlő védjegyekhez, valamint egyéb szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó minden nemzetközi joggal, jogcímmel és érdekeltséggel. A Syngenta jogában áll felhasználni az Ön által az Oldalon keresztül benyújtott bármely információt és/vagy anyagot illetve az ezen információban és/vagy anyagban rejlő bármely ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát; bármilyen célra, beleértve a termékfejlesztést, -gyártást és -forgalmazást, az említett információ vagy anyag korlátlan igénybevételével, az Ön bármilyen módon történő kompenzálása nélkül.

Ugyanakkor a Syngenta nem használ fel olyan, Ön által az Oldalon keresztül benyújtott információt vagy anyagot, amely sérti az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket. Mi több, a Syngenta nem teszi közzé az Ön nevét és nem publikálja a tényt, hogy Ön információt vagy anyagokat nyújtott át nekünk, kivéve, ha: (a) megkaptuk az Ön engedélyét az Ön nevének használatára vonatkozóan; vagy (b) előbb értesítjük Önt arról, hogy az Oldal bizonyos részein benyújtott anyagok vagy információk publikálásra kerülnek, illetve az Ön nevének megjelenítése mellett kerülnek felhasználásra; vagy (c) a törvény által kötelezve vagyunk ilyen módon eljárni.

Ön felelősséget vállal az Oldalon keresztül rendelkezésünkre bocsátott kommunikációs megnyilvánulásaiért, beleértve azok hitelességét és pontosságát.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által – például kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül – benyújtott információk és anyagok a Syngentára nézve nem rendelkeznek jogilag kötelező erővel. Ezért a számlákat, emlékeztetőket és tetszésnyilvánítást kizárólagosan a megfelelő szerződésben meghatározott címekre kell küldeni.

Harmadik féltől származó információk

Az Oldalon elérhető információk, cikkek és egyéb anyagok némelyike egy harmadik fél által lett a Syngenta rendelkezésére bocsátva. Bármely ilyen előfordulásnál, a harmadik féltől származó anyagok forrása azonosítva van. Ezek, a harmadik féltől származó anyagok kizárólag az Ön érdekére és kényelmére szolgálnak. A Syngenta nem garantálja, hogy ezek az anyagok aktuálisak, pontosak, teljesek vagy megbízhatóak. A Syngenta nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó információk semmilyen jellegű felhasználásáért.

Egyéb Syngenta honlapokhoz kapcsolódó hivatkozások

Az Oldal tartalmaz hiperhivatkozásokat, amelyek a Syngenta vagy a Syngenta egyéb szervezetei által üzemeltetett honlapokhoz („Egyéb Syngenta Weboldal(ak)”) kapcsolódnak. Ezek az Egyéb Syngenta Weboldalak önálló és egyedi weboldalak. Mindegyik különböző célt szolgál. Ezért minden egyes Egyéb Syngenta Weboldal a saját felhasználási feltételei és adatvédelmi nyilatkozata alapján kerül szabályozásra. Ha Ön az Oldalon található hivatkozásokon keresztül ér el egy Egyéb Syngenta Weboldalt, kérjük, szánjon néhány percet az Ön által látogatott Egyéb Syngenta Weboldalon feltüntetett felhasználási feltételek, valamint adatvédelmi nyilatkozat áttekintésére.

Más oldalakhoz kapcsolódó hivatkozások

Az Oldal tartalmaz hiperhivatkozásokat, amelyek nem a Syngenta által üzemeltetett honlapokhoz kapcsolódnak. Ezen hiperhivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatására és kényelmére szolgálnak, és nem jelentik a harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon található tartalmak bármiféle jóváhagyását, vagy az üzemeltetőikkel történő bármiféle társulást. A Syngenta nem felügyeli ezeket a weboldalakat, illetve nem vállal felelősséget az azokon megjelenő tartalmakért. Ön kizárólag a saját kockázatára keresi fel és használja ezen weboldalakat.

Termékinformáció

Az Oldalon megtalálható vagy hivatkozott bármely információ kizárólagos célja, hogy bemutatásként szolgáljon a Syngentáról, annak termékeiről és szolgáltatásairól. Termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó részletes tudnivalókért és utasításokért kérjük, forduljon közvetlenül a Syngentához. Azok a személyek, akik növényvédő szer vagy vetőmag jellegű terméket kívánnak igénybe venni, kötelesek elolvasni, illetve követni a termékhez csatolt kísérő címke tartalmát, valamint megfelelni az összes alkalmazandó törvénynek és szabályozásnak, amely a termék használatához kötődik. Mielőtt bármilyen növényvédő szer alkalmazásához folyamodna, győződjön meg róla, hogy a termék regisztrálva van az Ön országában.

Globális hozzáférhetőség

Mivel a világ különböző országaiban különböző törvények és szabályozási követelmények vannak érvényben, némely termék adott országokban hozzáférhető, míg másokban nem. Ez az Oldal tartalmazhat hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat olyan Syngenta termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek az Ön országában esetlegesen nem hozzáférhetőek, vagy nem kihirdetettek. Ezek a hivatkozások semmiféle rejtett utalással nem bírnak arra vonatkozóan, hogy a Syngenta ilyen termékek, programok vagy szolgáltatások bevezetését tervezi az Ön országában. Ha bizonytalan benne, mely Syngenta termékek, programok vagy szolgáltatások hozzáférhetők az Ön számára, forduljon a Syngenta adott területi képviselőjéhez, vagy lépjen kapcsolatba a Syngentával!

Kapcsolat

Némely Syngenta weboldal „kapcsolat” funkciója lehetővé teszi, hogy szakértőinknek kérdéseket tegyen fel online. Ez a funkció az Ön érdekére és kényelmére szolgál. A kérdésére adott válaszunk hasznossága nagyban függ a rendelkezésünkre álló információk teljességétől és pontosságától, valamint a befolyásunkon kívül eső tényezőkön, mint például az időjárás. Ön és cége kizárólagosan felelős annak megítélésében, hogy válaszunk mennyiben hasznos az Ön számára. 

Némely Syngenta weboldalak közzétehetnek olyan jellegzetes kérdéseket és válaszokat, amelyekről úgy hisszük, más regisztrált felhasználók számára is hasznos információt közvetíthetnek. Kérjük, kérdéseit úgy fogalmazza meg, hogy azok ne tartalmazzanak bizalmas, védett vagy személyazonosításra alkalmas információkat! Fenntartjuk a jogot, hogy a feltett kérdéseket az egyértelműség és terjedelem okán módosítsuk. Kérjük, tekintse át a felhasználási feltételeknek a közzétételekre vonatkozó szekcióját, mielőtt bármilyen információt küld nekünk.

Nem ajánlattétel vagy befektetési felhívás

Az Oldalon található információk nem minősülnek, illetve nem tekinthetők ajánlattételnek, befektetési felhívásnak, vagy egyéb, a Syngenta részvényeivel és értékpapírjaival kapcsolatos üzletelésnek. Sem ilyesfajta ajánlattétel, sem felhívás nem történt, vagy került kérvényezésre. A részvényárak, valamint az azon részvényekből származó jövedelem bármely időpontban emelkedhet vagy csökkenhet, és a potenciális befektetőknek tudatában kell lenniük, hogy a múltbéli teljesítmény nem feltétlenül jelzi előre a jövőbeli teljesítményt. Javasoljuk, hogy a potenciális befektetők forduljanak független üzleti tanácsadóhoz, mielőtt bármilyen befektetési döntést meghoznak.

Előretekintő kijelentések

Az Oldal előretekintő kijelentéseket tartalmazhat, például nem történelmi tényeken alapuló megállapításokat, beleértve az eszméinkből és várakozásainkból eredő kinyilatkoztatásokat.
Ezen kijelentések – amelyek olyan kifejezésekkel írhatók le, mint a „várhatóan”, „potenciálisan”, „tervezett”, „becsült”, „kilátások”, „célzó”, „úton” stb. –, aktuális terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, amelyek tekintetében a Syngenta semmilyen módon nem tehető felelőssé, és amelyekbe Önnek és cégének nem tanácsos feltétel nélküli bizalmat fektetnie. Ezekkel a kijelentésekkel önmagukban rejlő kockázatok és bizonytalanságok járhatnak együtt, melyek közül sokak a Syngenta ellenőrzésén kívül esnek. Az előretekintő kinyilatkoztatások csak a megtételük időpontjában érvényesek, és a Syngenta nem vállal semmiféle kötelezettséget azok aktualizálására az új információk vagy jövőbeli események fényében.

Szavatosság kizárása

Az Oldal nem vállal jótállásra vonatkozó felelősséget. A hatályos törvények értelmében a lehető legteljesebb mértékig engedélyezve, a Syngenta szervezetei, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatók és licensztulajdonosok elhárítanak minden nemű garanciát vagy jótállást; nyílt, burkolt, törvényes, vagy bármilyen más módon. Az előbbiek korlátozása nélkül, a törvény által a legteljesebb mértékig engedélyezve, a Syngenta szervezetek, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatók és licensztulajdonosok ezúton elutasítanak (a) minden, az eladhatóságra, adott célra való alkalmasságra, jogsértés kizárására irányuló garanciát, mind az Oldalra és tartalmára, mind pedig az Oldalon leírt vagy elérhetővé tett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan; (b) késésekre, megszakításokra, hibákra, vagy az Oldal illetve annak egyes részei működésében bekövetkező leállásokra irányuló garanciát; (c) az Oldal átadására, leszállítására, vagy adott időpontban és helyen való elérhetőségére irányuló garanciát; (d) az Oldal biztonságára, tartalmának vírus- és kártevő-mentességére, illetve bármilyen szennyező vagy romboló tulajdonságú kód behatolására irányuló garanciát; (e) az Oldal használatára, érvényességére, pontosságára, teljességére, alkalmasságára, megbízhatóságára, vagy az Oldal használatából eredő bármilyen eredményre irányuló garanciát, utóbbiba beleértve minden Tartalmat (pl. termékleírások, az Oldalon keresztül elérhetővé tett termékek és szolgáltatások); valamint (f) az Oldalon hivatkozott egyéb weboldalakra irányuló garanciát.

Egyes joghatóságok szerint bizonyos garanciák elhárítása, illetve a garanciák érvényességi idejének korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások összessége vagy némelyike nem vonatkozik Önre és/vagy cégére.

Felelősségkorlátozás

Azáltal, hogy Ön és cége az Oldalt igénybe veszi, annak Tartalma – beleértve a termékleírásokat, valamint az Oldalon keresztül elérhetővé tett termékeket és szolgáltatásokat –, kizárólag az Ön és cége saját kockázatának tekinthető. A Syngenta szervezetei, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatók és licensztulajdonosok – beleértve igazgatóikat, tisztségviselőiket, alkalmazottaikat és ügynökeiket –semmilyen, az Oldal felkereséséből, használatából, vagy a használatára irányuló akadályozottságból, az Oldal tartalmából, vagy az Oldalon közzétett információkra való hagyatkozásból eredő veszteségért illetve kárért semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé. Az előbbiek korlátozása nélkül, a Syngenta szervezetei, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatók és licensztulajdonosok semmilyen módon nem tehetők felelőssé az esetleges hibákért, vagy a tartalom hiányosságaiért; ez különösen vonatkozik a Syngenta szervezetei által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló információkra. Ez egy átfogó jogi korlátozás, amely hatályos minden jellegű veszteség és kár esetén, legyen az közvetlen vagy közvetett, általános, speciális, véletlen, következményes, példamutató vagy egyéb; beleértve az üzleti folyamatok megszakadását, adatok elvesztését vagy sérülését, valamint a bevétel vagy profit kiesését.

A Syngenta egyértelműsíteni szándékozik, hogy nem vállal felelősséget azért, ha a jelen Oldalon keresztül szolgáltatott információk nem teljesek vagy nem pontosak, és nem vállal felelősséget a jelen weboldalhoz való hozzáférésből vagy az egyes szolgáltatások igénybevételéből eredő semmilyen kárért. A Syngenta nem vállal továbbá felelősséget az Oldalon, vagy hypertextes linkeken vagy bármilyen más úton harmadik személyek által ajánlott egyéb termékekért vagy szolgáltatásokért. Kérjük szíveskedkék számunkra jelezni az info.hungary@syngenta.com email címre, amennyiben az Oldallal összefüggésben bármilyen hibát, illetve hiányosságot tapasztalnak.

Ez a felelősségkorlátozás a hatályos jog által a legteljesebb mértékig engedélyezett, akkor is, ha a feltételezett felelősség szerződésen, hanyagságon, károkozáson, szigorú felelősségen, vagy bármilyen más tényezőn alapszik, továbbá, ha bármely Syngenta szervezet meghatalmazott képviselője értesítve lett, vagy tisztában kellett volna lennie ezen károk bekövetkezésének lehetőségével.

Ön és cége tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Syngentának nem állna módjában az Oldalt és annak Tartalmát díjmentesen elérhetővé tenni az Ön és cége számára, ha felelőssége nem lenne a fent leírt módon korlátozva.

Ha bármilyen okból, a fent felsorolt felelősségkorlátozások közül bármelyik érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor a Syngenta szervezetei, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatók és licensztulajdonosok aggregált felelőssége nem haladhatja meg a száz ($100.00) dollárt, vagy a helyi valutában kifejezett azonos értékű összeget.

Egyes joghatóságok szerint bizonyos károk korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a fenti felelősségkorlátozások némelyike vagy egyike sem vonatkozik Önre és/vagy cégére, valamint Ön és/vagy cége további jogokkal rendelkezik.

Irányadó jog és joghatóság

Tekintet nélkül a jogszabályokban előforduló összeütközésekre, jelen felhasználási feltételek Svájc törvényeinek vannak alávetve, illetve azok alapján kerülnek szabályozásra és értelmezésre.

Lemondás

Amennyiben elmulasztjuk a jelen felhasználási feltételekből származó bármely rendelkezés teljesítésének kikényszerítését, vagy bármely, itt biztosított jogunk gyakorlását, az nem tekinthető az adott rendelkezésről vagy jogról való lemondásnak. Minden lemondásnak írásban, és a kötelezett fél aláírásával ellátva kell megvalósulnia. Hacsak az írott formájú lemondás nem tartalmaz kifejezetten az ellenkezőjéről szóló nyilatkozatot, a Syngenta egyetlen, a felhasználási feltételek bármely rendelkezésének, vagy bármely, itt biztosított jognak a megsértéséből fakadó lemondása sem értelmezhető úgy, mint az adott rendelkezés folyamatos vagy következésképpeni megsértéséből fakadó lemondás, magáról a rendelkezésről való lemondás, vagy bármely, a felhasználási feltételekben foglalt jogról való lemondás.

Elválaszthatóság

Ha a jelen szerződési feltételekben foglalt bármely rendelkezést egy illetékes joghatóság a joggal ellentétesnek ítél meg, az adott rendelkezést módosítani kell, valamint úgy kell interpretálni, hogy az az eredeti rendelkezés céljainak a legnagyobb mértékben megfeleljen, továbbá a feltételek fennmaradó rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradjanak.

Teljes megállapodás

Jelen feltételek képezik a teljes megállapodást Ön, cége, valamint a Syngenta között, tekintettel az Oldalnak az Ön és cége általi elérésére és/vagy használatára. Jelen feltételek nem módosíthatók, kivéve, ha az itt kifejezetten előirányozott.

Felülvizsgálat dátuma

Jelen szerződési feltételek utoljára ezen a napon kerültek módosításra: 2016. január 20.