ULISSE

Ishlab chiqarish uchun moslashgan duragay, qizil rangli, mexanik yig'im terim uchun moslashgan
Ekin:
Pomidor
Segment:
Bir yillik, cho’ziq va boshqalar
Ekologiya:
Ochiq dala
Manzil:
Qayta ishlash
Ishlab chiqarish davri:
Salqin yoki iliq
Nav kodi:
I00117