ZENON

wysoki plon przy niższym nawożeniu azotowym
Uprawa:
Kapusta biała
Ekologia:
umiarkowany
Przeznaczenie:
Przechowywanie
Cykl produkcji:
Późny
Kod odmiany:
SGW0020