KILAPRINCE

wczesność, duży plon i odporność na kiłę kapusty
Uprawa:
Kapusta biała
Ekologia:
umiarkowany
Przeznaczenie:
Świeży rynek / Przetwórstwo
Cykl produkcji:
Późny
Kod odmiany:
SGW0558