Vilkår og betingelser

Syngenta Nordics A/S (“Syngenta”) stiller websitet https://www.syngentavegetables.com/da-dk (“hjemmesiden”) til rådighed med henblik på at levere generel information om Syngenta og virksomhedens produkter og tjenester. Du må bruge hjemmesiden i henhold til disse vilkår og betingelser. 

Din accept af disse vilkår og betingelser 

Brug nogle minutter på omhyggeligt at gennemlæse disse vilkår og betingelser. Når du går ind på denne hjemmeside og bruger den, accepterer du, at du overholder og er forpligtet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer at overholde og være forpligtet af disse vilkår og betingelser, må du ikke få adgang til, bruge eller downloade materiale fra denne hjemmeside. 

Disse vilkår og betingelser kan ændres

Syngenta forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Syngenta gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår og betingelser på denne hjemmeside. Din brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger denne hjemmeside. 

Erklæring om brug af personoplysninger

Syngenta beskytter fortroligheden af private og personoplysninger for personer, der bruger denne hjemmeside. Denne erklæring om brug af personoplysninger beskriver Syngentas aktuelle politik og fremgangsmåder mht. brug af personoplysninger, der indsamles af Syngenta via denne hjemmeside.
Erklæringen om brug af personoplysninger er en del af disse vilkår og betingelser. Når du accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til indsamling, brug og fremlæggelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med erklæring om brug af personoplysninger på denne hjemmeside. Brug nogle minutter på omhyggeligt at gennemlæse den.

Brugernavne, adgangskoder og sikkerhed

Alle eventuelle brugernavne og adgangskoder til denne hjemmeside, der tildeles eller vælges af dig, er udelukkende til personlig brug og må ikke benyttes af andre (herunder andre ansatte eller medarbejdere i virksomheden). Du og din virksomhed er fuldt ud ansvarlige for at hemmeligholde dit brugernavn og din adgangskode. Derudover er du og dine medarbejdere fuldt ud ansvarlige for alle aktiviteter på denne hjemmeside ved brug af dit brugernavn og din adgangskode, uanset om aktiviteterne eller brugen af din adgangskode er autoriseret af dig eller din virksomhed. Du eller din virksomhed skal med det samme informere Syngenta om nogen kendt eller mistænkt uautoriseret brug af dit brugernavn og din adgangskode eller noget brud på sikkerheden. 

Opdatering af brugerinformation

Du eller din virksomhed skal med det samme informere Syngenta, hvis nogle af de oplysninger, du formidlede som en del af nogen registreringsproces ("brugerinformation") ændres, eller hvis du eller din virksomhed bliver bekendt med, at en del af brugerinformationen er unøjagtig eller ufuldstændig. 
Uagtet din eller din virksomheds forpligtelse til at forsyne Syngenta med opdateret brugerinformation har Syngenta ret til at stole på den brugerinformation, som du eller din virksomhed tidligere har oplyst, indtil det tidspunkt hvor du eller din virksomhed har forsynet Syngenta med opdateret brugerinformation. Du og din virksomhed accepterer yderligere, at Syngenta må fremsætte varsler i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller til denne hjemmeside via e-mail med brug af den seneste e-mailadresse, du eller din virksomhed har oplyst til Syngenta. 

Hvis du ophører med at arbejde hos eller være autoriseret medarbejder i din virksomhed eller ikke længere er autoriseret af din virksomhed til at bruge denne hjemmeside, skal din virksomhed med det samme advisere Syngenta, og du har ikke længere lov til at bruge denne hjemmeside. 
Som mellem dig og din virksomhed og Syngenta, har Syngenta ene og eksklusivt ejerskab over alle rettigheder, adkomst og interesse i og til denne hjemmeside, herunder uden begrænsning design, funktioner, funktionalitet, navigation, indhold og "udseende og oplevelse" af denne hjemmeside, og alle data, der indsamles gennem denne hjemmeside, herunder uden begrænsning alle rettigheder til intellektuel ejendom, som er forbundet hermed, som f.eks. alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder og knowhow. 

Ret til at ændre hjemmesiden

Syngenta forbeholder sig ret til på alle måder at ændre indholdet og funktionaliteten på denne hjemmeside eller til enhver tid eller af nogen årsag at begrænse adgang til denne hjemmeside eller til at lukke denne hjemmeside uden forudgående varsel og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig over for dig eller din virksomhed for mulige konsekvenser fra sådanne ændringer eller nedlukning.

Ophavsret og begrænset licens 

Alt, hvad du ser og hører på denne hjemmeside (“indholdet”), herunder for eksempel hele teksten, fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip og audio-videoklip er ophavsretligt beskyttet.
Du får tildelt en ikke-eksklusiv licens til indholdet, der dog indeholder følgende begrænsninger:
Du kan downloade, gemme, udskrive, kopiere og dele indholdet på denne side, under den forudsætning, at du:
(1) kun bruger indholdet til ikke-kommerciel brug eller til at fremme dine forretninger med Syngenta, 
(2) kun offentliggør eller poster nogen del af indholdet på andre internetsider eller andre medier i lignende sammenhænge som det præsenteres på denne hjemmeside,
(3) tilskriver indholdet til Syngenta,
(4) ikke ændrer indholdet på nogen måde eller sletter eller ændrer copyright- eller varemærkemeddelelser eller fortrolige meddelelser. 

Bortset fra de ovenfor udtrykkeligt anførte undtagelser må du ikke kopiere, downloade, udskrive, offentliggøre, vise, distribuere, sende, overføre, oversætte, ændre, tilføje, opdatere, kompilere, forkorte, indramme, indbygge, linke til dybe linkes hvad angår en anden offentlig tilgængelig hjemmeside eller på anden måde ændre eller tilpasse hele eller dele af indholdet på denne hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Syngenta. 

Bortset fra de ovenfor udtrykkeligt anførte eksempler får du hverken ret til, krav på eller andel i det downloadede indhold, når du downloader indhold fra denne hjemmeside. Med undtagelse af den begrænsede, ikke-eksklusive licens, der ovenfor udtrykkeligt er tildelt, er der intet indhold i disse vilkår og betingelser og på denne hjemmeside, der skal opfattes som en tildeling af en licens eller andre rettigheder vedrørende copyright, varemærker, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder for Syngenta eller tredjepart. 

Varemærker

Alle varemærker, servicemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside (“varemærket/varemærkerne”), er registrerede og ikke registrerede varemærker tilhørende Syngenta, et af deres koncernselskaber eller tredjepart, der har givet deres varemærker i licens til Syngenta eller et af deres koncernselskaber. 

Bortset fra de udtrykkeligt anførte tilfælde i disse vilkår og betingelser, må du ikke reproducere, vise eller på anden måde bruge noget varemærke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Syngenta.

Uopfordrede ideer

Syngenta modtager gerne dine kommentarer og synspunkter vedrørende denne hjemmeside. Alle oplysninger og materialer, der sendes til Syngenta via denne hjemmeside, som f.eks. kommentarer, feedback, ideer, spørgsmål, design, data eller lignende, betragtes som ikke-fortrolige og ikke-lovligt beskyttede. Derfor beder vi dig om ikke at sende os oplysninger eller materialer, som du ikke vil give os ophavsretten til, herunder, men ikke begrænset til, fortrolige oplysninger og alle originale kreative materialer. 

Ved at indsende meddelelser og/eller andet materiale til Syngenta via denne hjemmeside overdrager du samtidig gratis alle globale rettigheder, krav på eller andel i alle copyrights og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller materialer, du sender til Syngenta. Syngenta har dermed ret til at bruge alle oplysninger og/eller materialer, du sender via denne hjemmeside, og alle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger og/eller materialer til ethvert formål. Dertil hører også udvikling, produktion og salg af produkter under ubegrænset anvendelse af sådanne oplysninger eller materialer og uden nogen form for kompensation. 

Syngenta vil dog ikke bruge nogen information eller materialer, du indsender gennem denne hjemmeside på nogen måde, der krænker gældende lovgivning om brug af personoplysninger.  I særdeleshed vil Syngenta ikke offentliggøre dit navn eller i øvrigt offentliggøre, at du har indsendt oplysninger eller materialer til os, medmindre: (a) vi indhenter tilladelse fra dig til at bruge dit navn, eller (b) vi giver dig besked om, at de materialer eller anden information, du indsender til en bestemt del af denne hjemmeside, publiceres eller på anden måde bruges med dit navn på den, eller (c) loven kræver, at vi gør det.
Du har selv ansvaret for de meddelelser, du sender via denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, sandfærdigheden og nøjagtigheden af disse.

Bemærk, at dine indsendelser (f.eks. via vores kontaktformular) ikke har nogen juridisk bindende effekt for Syngenta. Derfor skal fakturaer, rykkere og lignende udelukkende sendes til de adresser, der er angivet i den respektive kontrakt. 

Information fra tredjepart

Nogle af de oplysninger, artikler og andre materialer, der er til rådighed via denne side, har Syngenta fået fra en tredjepart. I de tilfælde hvor det er passende, nævner vi informationskilderne. Materialer, der stilles til rådighed af en tredjepart, er kun beregnet til at give dig adgang til informationer, der eventuelt er interessante for dig. Syngenta giver ingen garanti for, at dette materiale er opdateret, korrekt, komplet eller pålideligt. Syngenta påtager sig intet ansvar for brug af oplysninger, der stilles til rådighed af en tredjepart. 

Links til andre Syngenta-hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, der drives af Syngenta eller andre enheder under Syngenta ("andre Syngenta-hjemmesider"). Disse andre Syngenta-hjemmesider er separate og særskilte hjemmesider. Hver hjemmeside har sit eget formål. Alle andre Syngenta-hjemmesider reguleres derfor af egne betingelser for brug og egne erklæringer om brug af personoplysninger. Hvis du tilgår andre Syngenta-hjemmesider via links på denne hjemmeside, bedes du bruge nogle minutter på at gennemlæse betingelser for brug og erklæring om brug af personoplysninger på hver af de andre Syngenta-hjemmesider, du besøger. 

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til hjemmesider, der ikke drives af Syngenta. Disse hyperlinks er kun medtaget som en service for dig, og indeholder for vores vedkommende ingen tilladelse eller godkendelse af indholdet for de hjemmesider, der tilbydes af en tredjepart samt nogen forbindelse til deres operatører. Syngenta kontrollerer ikke disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for deres indhold. Anvendelsen af disse hjemmesider sker udelukkende på egen risiko. 

Produktinformation

Alle informationer, der fremgår af eller henvises til på denne hjemmeside har udelukkende til formål at informere om Syngenta og virksomhedens produkter og tjenesteydelser. Hvis du har brug for specifikke råd og instruktioner vedrørende vores produkter og tjenesteydelser, skal du kontakte Syngenta direkte. Personer, der agter at bruge et af vores plantebeskyttelsesmidler eller vores såsæd, skal læse og overholde anvisningerne på den etiket, der følger med produktet, og overholde alle gældende love og bestemmelser i forbindelse med brugen af dette produkt. Før der anvendes plantebeskyttelsesprodukter, skal du sikre, at dette er tilladt i det pågældende land. 

Global tilgængelighed

Da forskellige lande i hele verden har forskellige love og lovgivningsmæssige krav, er nogle produkter, programmer eller tjenesteydelser kun tilgængelige i nogle lande. Denne hjemmeside kan indeholde referencer eller krydsreferencer til Syngentas produkter, programmer og tjenesteydelser, der muligvis ikke er tilgængelige eller anmeldt i dit land. Disse referencer betyder ikke, at Syngenta har til hensigt at anmelde sådanne produkter, programmer eller tjenesteydelser i dit land. Kontakt din lokale Syngenta-repræsentant eller kontakt Syngenta, hvis du har spørgsmål om, hvilke produkter, programmer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for dig.

Kontakt os

Funktionen “kontakt os” på nogle Syngenta-hjemmesider gør det muligt for dig at sende relaterede spørgsmål til vores eksperter online. Denne funktion stilles til rådighed for dig for din interesse og for at gøre det nemmere for dig. Brugbarheden af vores svar på dit spørgsmål afhænger af, hvor komplet og nøjagtig informationen for det bagvedliggende spørgsmål har været samt andre faktorer uden for vores kontrol, som f.eks. vejret. Du og din virksomhed er alene ansvarlig for at bedømme værdien og brugbarheden af vores svar. 

Nogle Syngenta-hjemmesider poster repræsentative spørgsmål og svar, som vi tror muligvis kan have interesse for andre registrerede brugere. Vi beder dig om ikke at medtage fortrolig, navnebeskyttet eller personligt identificerbar information i dit spørgsmål. Vi forbeholder os ret til at redigere spørgsmål for klarhedens eller længdens skyld. Du bedes gennemgå afsnittet i disse vilkår og betingelser om indsendelser, før du sender information til os. 

Ikke et tilbud om eller en opfordring til at investere

Informationerne på denne hjemmeside udgør ikke og må ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at investere eller på anden måde handle med aktier eller værdipapirer fra Syngenta. Et sådant tilbud eller en sådan opfordring er heller ikke tilsigtet. Priser på værdipapirer og indtægterne fra disse værdipapirer kan gå op eller ned hele tiden. Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at tidligere resultater ikke nødvendigvis er en indikation for fremtidige resultater. Potentielle investorer bør inden beslutning om investering opsøge uafhængige finansielle rådgivere. 

Fremtidsprognoser

Vores hjemmeside kan indeholde fremtidsprognoser, f.eks. prognoser, der ikke eller endnu ikke kan dokumenteres ved hjælp af  fakta. Dertil hører bl.a. informationer om vores holdninger og forventninger. Disse prognoser, som kan identificeres af termer som, men ikke begrænset til ‘forvent’, 'ville', 'vil', 'potentielle', 'planer', 'muligheder', 'estimeret', 'sigter', 'på sporet' og lignende udtryk er baseret på aktuelle planer, estimater og prognoser med hensyn til hvilke Syngenta på ingen måde er ansvarlig for og på hvilke du og din virksomhed ikke bør fæstne uretmæssig lid til. Disse prognoser indeholder altid visse risici og usikkerheder, hvoraf mange ligger uden for Syngentas kontrol. Fremtidsprognoser taler udelukkende fra den dato, hvor de er fremsat, og Syngenta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af dem i lyset af ny information eller fremtidige begivenheder. 

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside stilles til rådighed “som den er og forefindes” uden nogen form for garantier. I det størst mulige omfang som tilladt af gældende lovgivning fraskriver alle enheder under Syngenta og deres respektive tjenesteudbydere og licensgivere sig alle garantier, udtrykkeligt, indforstået, lovmæssigt eller på anden vis. Uden begrænsning af det foregående i det videst mulige omfang som tilladt af lovgivning fraskriver alle enheder under Syngenta og deres respektive tjenesteudbydere og licensgivere sig (a) alle garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst til og at der ikke foreligger krænkelse i forbindelse med denne hjemmeside og dens indhold og alle produkter og tjenester, der er beskrevet på eller gjort tilgængelige på denne hjemmeside, (b) garantier i forbindelse med forsinkelse, afbrydelser, fejl eller udeladelser i driften af denne hjemmeside eller nogen del af denne hjemmeside, (c) garantier i forbindelse med overførsel eller levering af denne hjemmeside eller dens tilgængelighed på et særligt tidspunkt eller en særlig placering, (d) garantier i forbindelse med sikkerheden af denne hjemmeside eller, at indholdet på den er fri for virusser eller anden kode, som kan virke smittende eller ødelæggende, (e) garantier i forbindelse med brugen, gyldigheden, nøjagtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden, egnetheden, pålideligheden eller resultaterne fra brugen af denne hjemmeside, herunder noget indhold, herunder produktmærkater, produkter eller tjenester, som stilles til rådighed gennem denne hjemmeside, og (f) garantier i forbindelse med hjemmesider, som denne hjemmeside forbindes med. 

Visse jurisdiktioner tillader ikke ansvarsfraskrivelser af bestemte garantier eller begrænsninger for varigheden af en underforstået garanti, så en eller alle af foregående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig og/eller din virksomhed. 

Ansvarsbegrænsning

Din og din virksomheds brug af denne hjemmeside, dens indhold, herunder produktmærkater og alle produkter og tjenester, der gøres tilgængelige gennem denne hjemmeside, sker udelukkende for din og din virksomheds egen risiko. Enheder under Syngenta eller deres respektive tjenesteudbydere og deres licensgivere, herunder respektive direktører, ansatte, medarbejdere eller agenter er under ingen omstændigheder ansvarlige for noget tab eller nogen skader, som måtte opstå fra eller i forbindelse med din eller din virksomhedens adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside, dens indhold, herunder produktmærkater eller nogen produkter, programmer eller tjenester, der gøres tilgængelige gennem denne hjemmeside eller din eller din virksomheds tillid til nogen information, der stilles til rådighed gennem denne hjemmeside. Uden begrænsning af det foregående er enheder under Syngenta og deres respektive tjenesteudbydere og licensgivere ikke på nogen måde ansvarlige for mulige fejl eller udeladelser i indholdet. Dette gælder særligt for nogen information om produkter, programmer og tjenester, som leveres af enheder under Syngenta. Dette er en omfattende ansvarsbegrænsning, der gælder for alle former for tab og skader, hverken direkte eller indirekte, generelle, specielle, hændelige skader, følgeskader, bødestraffe eller andet, herunder uden begrænsning, driftstab, tab af eller skade på data eller goodwill, indtægt eller fortjeneste. 

Denne ansvarsbegrænsning gælder i videst muligt omfang som tilladt af gældende lovgivning, uanset om det påståede ansvar er baseret på kontrakt, uagtsomhed, skadegørende handling, objektivt ansvar eller andre grundlag, og selvom en autoriseret repræsentant for nogen enhed under Syngenta er adviseret om eller skulle have været bekendt med muligheden for sådanne skader og uden hensyntagen til effektiviteten af andre retsmidler. 

Du og din virksomhed bekræfter og accepterer, at Syngenta ikke kunne stille denne hjemmeside og dens indhold til rådighed for dig og din virksomhed uden beregning, hvis Syngentas ansvar ikke var begrænset som beskrevet ovenfor. 
Hvis nogen af disse begrænsninger af nogen årsag viser sig at være ugyldige eller uden retskraft, skal det samlede ansvar for enheder under Syngenta og deres respektive tjenesteudbydere og licensgivere under sådanne omstændigheder for ansvar, der eller ville være begrænset, ikke overstige et hundrede ($100.00) dollars (eller den tilsvarende lokale valuta). 

Visse jurisdiktioner tillader ikke ansvarsfraskrivelser af bestemte erstatninger, så en eller alle af disse ansvarsfraskrivelser gælder muligvis ikke for dig og/eller din virksomhed, og du og/eller din virksomhed kan have yderligere rettigheder. 

Gældende lovgivning og jurisdiktion 

Disse vilkår og betingelser reguleres af, er underlagt og udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til lovkonflikter. De almindelige domstole i Danmark har eksklusiv jurisdiktion hvad angår krav i forbindelse med disse vilkår og betingelser.

Afkald

Vores manglende evne til på noget tidspunkt at kræve opfyldelse af nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller at udøve nogen rettigheder beskrevet heri er ikke ensbetydende med vores afkald på en sådan bestemmelse eller rettighed. Alle afkald skal være skriftlige og underskrevet af den part, der er bundet. Medmindre skriftlige afkald indeholder en udtrykkelig modsat udtalelse, skal intet afkald fra Syngenta for en krænkelse af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for nogen rettighed her betragtes som et afkald på en fortsat eller efterfølgende krænkelse af en sådan bestemmelse, et afkald på selve bestemmelsen eller et afkald på nogen rettigheder under disse vilkår og bestemmelser. 

Adskillelighed

Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser af en ret i en kompetent jurisdiktion findes at være modsat lovgivningen skal en sådan bestemmelse ændres og fortolkes, så den på bedst mulig vis opfylder målet med den oprindelige bestemmelse i det videst mulige omfang, der er tilladt af lovgivning og de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser skal forblive med fuld gyldighed. 

Aftalens helhed

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og din virksomhed og Syngenta, hvad angår din og din virksomheds adgang til og/eller brug af denne hjemmeside. Disse vilkår og betingelser skal ikke ændres, med undtagelse af hvad der udtrykkeligt at beskrevet heri. 

Dato for revision

Disse vilkår og betingelser er senest revideret den 25. maj 2018.