GSS3071

Druga pod względem wczesności, supersłodka odmiana, która tworzy wyrównane kolby, zapewnia elastyczne planowanie upraw dla przetwórstwa. Wysoka odporność na choroby kukurydzy cukrowej, w tym MDMV.
Uprawa:
Kukurydza cukrowa
Ekologia:
umiarkowany
Przeznaczenie:
Przetwórstwo
Cykl produkcji:
Wczesny
Kod odmiany:
GSS3071