SPLENDUS

Tot in maart plukbaar!
Gewas:
Spruiten
Ecologie:
Gematigd klimaat
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Laat
Rascode:
SGB1526