COBELIUS

Heel productief ras
Gewas:
Spruiten
Ecologie:
Gematigd klimaat
Bestemming:
Verse Markt
Teeltcyclus:
Standaard teelt
Rascode:
SGB1428