RETROVERT

Gewas:
Erwt
Segment:
Doperwt
Ecologie:
Vollegrond
Teeltcyclus:
Vroeg
Rascode:
D94144