PARONSET

Сорта:
Домат
Сегмент:
Неодреден, „Бифстејк “ и стандарден
Екологија:
Пасивен стакленик
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Студено или топло
Код на асортиман:
41574