شرایط و ضوابط

پذیرش این شرایط و ضوابط توسط شما

لطفا چند دقیقه زمان صرف کنید تا با دقت این شرایط و ضوابط را مرور کنید. با دسترسی و استفاده از این سایت شما موافقت می کنید تا از این شرایط و ضوابط پیروی کرده و به آن پایبند باشید. اگر با پیروی و پایبندی به این شرایط و ضوابط موافقت ندارید، نمی توانید به مواد این سایت دسترسی داشته و آنها را استفاده یا دانلود نمایید.

این شرایط و ضوابط می تواند تغییر نماید

سینجنتا حق به روز رسانی و اصلاح این شرایط و ضوابط را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی محفوظ می دارد. سینجنتا این کار را از طریق ارسال نسخه ی به روز رسانی یا اصلاح شده‌ی این شرایط و ضوابط بر این سایت انجام می دهد. استفاده ی شما از این سایت پیرو هرگونه تغییر سازنده‌ی موافقت شما برای پیروی و پایبندی به شرایط و ضوابط بازنویسی شده است. به این دلیل، شما را تشویق می کنیم تا این شرایط و ضوابط را در هر استفاده از سایت مرور نمایید.

بیانیه ی حریم خصوصی

سینجنتا متعهد به احترام به حریم شخصی اشخاصی است که از این وب سایت استفاده می کنند. بیایه ی حریم خصوصی پست شده بر این سایت خط مشی ها و رویه های جاری سینجنتا در ارتباط با اطلاعات شخصی جمع آوری شده توسط سینجنتا از طریق این سایت را توصیف می کند.

بیانیه ی حریم خصوصی بخشی از این شرایط و ضوابط است. با موافقت به پایبندی به این شرایط و ضوابط، شما به جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصیتان در مطابقت با بیانیه ی حریم خصوصی این وب سایت رضایت می دهید. اطفا چند دقیقه صرف کرده و این را مرور نمایید.

نام های کاربری، گذرواژه ها و امنیت

هرگونه نام کاربری و گذرواژه ی فراهم شده برای شما برای در این سایت، یا انتخاب شده توسط شما برای استفاده ی شخصی شما است، و نمی تواند توسط دیگران (از جمله دیگر کارمندان، ماموران شرکت شما) استفاده شود. شما و شرکتتان کاملا مسوول مراقبت از محرمانگی نام کاربری و گذرواژه تان هستید. به علاوه، شما و شرکتتان کاملا مسوول تمام فعالیت هایی هستید که در این سایت با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ی شما انجام می شود. شما و شرکتتان باید بلافاصله سینجنتا را از هرگونه استفاده ی غیرمجاز شناخته شده یا مشکوک از نام کاربری یا گذرواژه تان یا هرگونه نقض امنیتی دیگر مطلع نمایید.

به روز رسانی اطلاعات کاربر

شما و شرکتتان باید بلافاصله سینجنتا را از هرگونه تغییر در اطلاعاتی که به عنوان بخشی از فرایند هرگونه ثبت نام (اطلاعات کاربر) فراهم کرده اید ، یا اگر شما یا شرکتتان مطلع شوید که هرگونه اطلاعات کاربر نادقیق یا ناقص است، مطلع نمایید.

علی رغم تعهدات شما و شرکت شما برای فراهم کردن اطلاعات کاربری به روز رسانی شده برای سینجنتا، سینجنتا حق دارد تا بر اطلاعات کاربری که شما و شرکتتان قبلا فراهم نموده اید اتکا نماید تا زمانی که شما و شرکتتان اطلاعات کاربری به روز شده را برای سینجنتا فراهم نمایید. شما و شرکتتان به علاوه موافقت می کنید که سینجنتا می تواند اطلاعیه هایی مرتبط با این شرایط و ضوابط، یا این سایت را توسط ایمیل با استفاده از آخرین آدرس ایمیلی که شما یا شرکتتان برای سینجنتا فرهم کرده اید ارسال نماید.

اگر دیگر کارمند یا عامل مجاز شرکتتان نیستید، یا دیگر توسط شرکتتان مجاز به دسترسی به این سایت نیستید، پس شرکت شما باید بلافاصله سینجنتا را مطلع نماید و شما دیگر مجاز به استفاده از این سایت نیستید.

بین شما و شرکت شما و سینجنتا، سینجنتا مالکیت تنها و انحصاری تمامی حق، مالکیت، و منفعت این سایت، بدون محدودیت شامل طراحی، اجزا، کاربردی بودن، راهبری، محتوا، و «ظاهر و حس کلی» این سایت و تمامی دیتای جمع آوری شده از طریق این سایت را بدون محدودیت شامل تمامی حقوق مالکیت معنوی مرتبط با آن نظیر تمامی کپی رایت ها، ثبت اختراع ها، علایم تجاری، اسرار تجاری و دانش کاری دارا است.

حق تغییر سایت

سینجنتا حق تغییر دادن محتوا و کاربردی بودن این سایت را به هر طریق یا دسترسی داشتن به این سایت یا خاموش کردن این سایت در هر زمان به هر دلیل بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد و به هیچ طریق در برابر شما یا شرکت شما برای پیامدهای احتمالی چنان تغییر یا خاموشی مسوول نخواهد بود.

اطلاعیه کپی رایت و جواز محدود

هر چیزی که شما در این سایت می بینید و می شنوید (محتوا) مثلا شامل تمامی متن، عکس ها، تصویرسازی ها، گرافیک، کلیپ های صوتی، کلیپ های تصویری و کلیپ های صوتی تصویری مشمول کپی رایت است.

جواز غیر انحصاری محتوا، به شما اعطا شده، معذا مشروط به محدودیت های ذیل:

شما می توانید محتوا را از این سایت دانلود، ذخیره، چاپ و ذخیره و اشترک گذاری کنید مشروط به اینکه:

(۱) از محتوا تنها برای استفاده ی غیرتجاری یا پیش بردن فعالیت های کاری با سینجنتا استفاده کنید؛

(۲)‌ تنها هرگونه بخشی از محتوا را بر هرگونه سایت اینترنتی یا در هرگونه رسانه ی دیگر در بستر مشابهی که بر سایت در آن منتشر شده منتشر یا پست نمایید.

(۳) محتوا را به سینجنتا منسوب نمایید.

(۴) محتوا را به هیچ طریق اصلاح یا تغییر نداده یا هیچ گونه اطلاعیه های کپی رایت یا علامت تجاری یا اطلاعیه های محرمانگی را اصلاح یا حذف ننمایید.

در صورتی که در بالا صراحتا ذکر نشده باشد، شما نمی توانید  تمام یا هربخشی از محتوای این سایت را بدون اجازه ی قبلی کتبی از سینجنتا کپی، دانلود، منتشر، نمایش، اجرا، توزیع، ارسال، منتقل، ترجمه، اصلاح، اضافه، به روز رسانی، ترکیب یا خلاصه کنید.

در صورتی که در بالا صراحتا ذکر نشده باشد ، هیچ حق، مالکیت یا منفعتی در محتوای دانلود شده در زمان دانلود محتوا از این سایت به شما منتقل نمیشود. به جز جواز محدود غیر انحصاری صراحتا اعطا شده در بالا، هیچ چیز در محتوای این شرایط و ضوابط و بر این سایت نباید به عنوان اعطای یک جواز یا هرگونه حق دیگر تحت هرگونه کپی رایت، علامت تجاری، حق ثبت یا دیگر حقوق مالکیت معنوی سینجنتا یا هر شخص ثالث دیگر تفسیر شود.

اطلاعیه علامت تجاری

تمامی علایم تجاری، علایم خدمات و لوگوهای نمایش داده شده در این سایت (علایم تجاری) ثبت شده هستند و علایم ثبت نشده ی سینجنتا، هر کدام از [شرکت های] وابسته یا اشخاص ثالث که علامت تجاریشان را به سینجنتا یا هرکدام از شرکت های وابسته اش.

مگر آنکه صراحتا در این شرای و ضوابط ذکر شده باشد، نمی توانید هرگونه علامت تجاری را بدون ابتدائا اخذ اجازه ی کتبی سینجنتا بازتولید کرده یا نمایش داده یا غیر آن استفاده نمایید.

ایده های داوطلبانه

سینجنتا از نظرات و بازخورد های شما در ارتباط با این سایت استقبال می کند. تمامی اطلاعات و موارد تسلیم شده به سینجنتا از طریق این سایت، نظیر هرگونه نظر، بازخورد، ایده ها، پرسش ها، طراحی ها، دیتا و نظیر آن، غیرمحرمانه و غیرمالکانه تلقی خواهد شد. به این دلیل، از شما می خواهیم که هیچ گونه اطلاعات یا موادی که نمی خواهید به ما واگذار نمایید، بدون محدودیت شامل هرگونه اطلاعات محرمانه و هرگونه مواد خلاقه‌ی دیجیتال را برای ما ارسال ننمایید.

با تسلیم مکاتبات و/یا مواد به سینجنتا از طریق این سایت شما به سینجنتا مالکیت و منفعت مجانی و فراگیر جهانی بر تمامی کپی رایت ها و دیگر حقوق مالکیت معنوی در اطلاعات و/یا مواردی که به سینجنتا تسلیم می کنید اعطا می نمایید. سینجنتا محق خواهد بود تا هرگونه اطلاعات و/یا موادی را که شما از طریق این سایت تسلیم می کنید، و هرگونه ایده ها، مفاهیم، دانش کاری یا تکنیک های محتوی در هرگونه چنان اطلاعات و/یا مواد، برای هرگونه هدفی بدون محدودیت شامل توسعه، تولید و بازاریابی محصولات با استفاده از چنان اطلاعات و موارد بدون محدودیت و بدون حق الزحمه به شما به هیچ طریقی استفاده نماید.

معهذا، سینجنتا از هیچ گونه اطلاعات و موادی که شما از طریق این سایت تسلیم می کنید به طریقی استفاده نخواهد کرد که قوانین حریم خصوصی را نقض نماید. مشخصاً سینجنتا نام شما را افشا نخواهد کرد یا غیر آن این واقعیت که شما اطلاعات یا موارد را برای استفاده تسلیم کرده اید عمومی نخواهد کرد مگر: (a) اجازه ی شما را برای استفاده از نام تان اخذ نماییم؛ (b) ابتدا اطلاع دهیم که مواد یا اطلاعاتی که به بخش خاصی از این سایت تسلیم کرده اید منتشر خواهد شد یا غیر ان با نام شما بر آن استفاده خواهد شد؛ یا (c) ما طبق قانون ملزم به انجام آن هستیم.

شما برای مکاتباتی که از طریق این وب سایت تسلیم می کنید مسوول هستید، بدون محدودیت شامل حقیقت و دقیق بودن آنها.

لطفا توجه نمایید که تسلیم های شما (مثلا از طریق فرم تماس ما) اثر قانونا الزام آوری برای سینجنتا ندارد. درنتیجه، صورت حساب ها، مانده ها و نظایر آنها باید انحصارا به آدرس های مقرر شده در قرارداد مربوطه ارسال شوند.

اطلاعات شخص ثالث

برخی از اطلاعات، مقالات و دیگر موارد در دسترس از طریق این سایت توسط اشخاص ثالث برای سینجنتا فراهم شده اند. هرگاه عملی باشد، منبع این مواد شخص ثالث شناسایی شده است. این مواد شخص ثالث تنها برای منفعت و راحتی فراهم شده اند. سینجنتا ضمانت یا اظهار نمی کند که این مواد صحیح، دقیق، کامل یا قابل اطمینان باشد. سینجنتا هیچ مسوولیتی را برای هرگونه استفاده از اطلاعات شخص ثالث قبول نمیکند.

لینک ها به وب سایت های سینجنتا

این سایت محتوی ابرلینک هایی به دیگر وب سایت های کنترل شده توسط سینجنتا یا دیگر موجودیت های سینجنتا (دیگر وب سایت های سینجنتا) است. این وب سایت های دیگر سینجنتا وب سایت های مجزا و مشخصی هستند. هریک هدف خاصی را تامین می کنند. در نتیجه، هر وب سایت دیگر سینجنتا  تحت حاکمیت شرایط کاربری خود و بیانیه حریم خصوصی خود است. اگر از طریق لینک های این وب سایت به دیگر وب سایت های سینجنتا دسترسی پیدا کردید، لطفا چند دقیقه صرف کرده و شرایط کاربری و بیانیه حریم خصوصی ارسال شده بر هریک از وب سایت های دیگر سینجنتا را که مشاهده می کنید مرور نمایید.

لینک ها به وب سایت های دیگر

این وب سایت حاوی ابرلینک هایی به وب سایت های دیگری است که توسط سینجنتا کنترل نمی شوند. این ابرلینک ها تنها برای ارجاع و راحتی شما فراهم شده اند و دال بر هیچ گونه تایید مواد در این وب سایت ها شخص ثالث یا هیچ گونه ارتباط با فعالیت های آنها نیستند. سینجنتا این وب سایت ها را کنترل نمی کند و مسوول محتوای آنها نیست. شما تنها به ریسک خودتان به این وب سایت ها دستر پیدا کرده و از آها استفاده می کنید.

اطلاعات تولید

هرگونه اطلاعات محتوی یا مورد اشاره در این سایت تنها به عنوان معرفی سینجنتا و محصولات و خدماتش فراهم شده است. برای مشورت مشخص و دستورالعمل های مرتبط با محصولات و خدمات ما لطفا مستقیما با سینجنتا تماس حاصل نمایید. اشخاصی که قصد استفاده ی یک حفاظت شرکتی یا seed product دارند باید برچسب همراه محصول و تمامی قوانین و مقررات قابل کاربرد مرتبط با استفاده از محصولات را  مطالعه کنند. پیش از استفاده از هرگونه محصول حفاظت شرکتی، مطمین شوید که برای استفاده در کشور شما ثبت شده است.

دسترسی جهانی

چون کشورهای مختلف در سراسر جهان الزامات قانونی و مقرراتی متفاوتی دارند، برخی محصولات در برخی کشورها در دسترس هستند و در برخی نه. این سایت می تواند حاوی ارجاع ها یا ارجاع های متقابل به محصولات سینجنتا، برنامه ها و خدماتی باشد که ممکن است در کشور شما در دسترس یا اعلام شده نباشد. این ارجاع ها دال بر آن نیست که سینجنتا قصد دارد تا چنان محصولات، برنامه ها یا خدماتی را در کشور شما اعلام نماید. اگر سوالی درباره‌ی این دارید که کدام محصولات، برنامه ها و خدمات می تواند در دسترس شما باشد، با نمایندگان فروش محلی سینجنتا یا سینجنتا تماس حاصل نمایید.

تماس با ما

بخش «تماس با ما» در برخی وب سایت های سینجنتا این فرصت را به شما می دهد تا پرسش های مرتبط را به متخصصان آنلاین ما ارسال نمایید. این بخش برای منفعت و راحتی شما فراهم شده است. کاربردی بودن پاسخ ما به پرسش شما به کامل بودن و دقت اطلاعات و دیگر عوامل فراتر از کترل ما نظیر شرایط جوی بستگی دارد که برپایه ی آن بنا شده است. شما و شرکتتان به تنهایی مسوول ارزیابی ارزش و مفید بودن پاسخ ما خواهید بود.

برخی وب سایت های سینجنتا پرسش و پاسخ های نمونه ای ارسال می کنند که باور داریم می تواند مورد توجه دیگر کاربران ثبت شده باشد. لطفا هیچ گونه اطلاعات محرمانه، مالکانه یا شخصی قابل شناسایی در سوال خود قرار ندهید. ما حق ویرایش پرسش ها را به هدف روشن تر شدن یا طول آنها محفوظ می داریم. لطفا بخش این شرایط و ضوابط مربوط به تسلیم ها را پیش از ارسال هرگونه اطلاعات به ما مرور نمایید.

عدم پیشنهاد یا دعوت یا اعطا

اطلاعات بر روی این وب سایت سازنده یک پیشنهاد یا دعوت یا اعطا یا غیر آن معامله سهام یا دیگر اوراق بهادار سینجنتا نبوده و نباید چنان تفسیر شود. همچنین هیچ گونه چنان عرضه یا پیشنهادی انجام یا خواسته نشده است. قیمت های سهام و درآمد از آن سهام، می تواند در هر زمان بالا یا پایین برود و سرمایه گذاران بالقوه باید آگاه باشند که عملکرد گذشته لزوما شاخص عملکرد آینده نیست. سرمایه گذاران بالقواه باید پیش از هرگونه تصمیم سرمایه گذاری مشاوره مالی مستقل دریافت کنند.

بیانیه های نگاه به آینده

سایت ما ممک است حاوی بیانیه های نگاه به آینده باشد، یعنی بیانیه هایی نه از نوع واقعیت های تاریخی، شامل بیانیه های درباره ی باورها و انتظارات ما. این بیانیه ها که می تواند توسط اصطلاحاتی بدون محدودیت شامل «انتظار داریم» «خواهد شد» «می تواند بشود» «بالقوه» «برنامه ها» «چشم انداز» «برآورد شده» «به هدف» «در مسیر» و دیگر اصطلاحات مشابه شناسایی شود، بر پایه‌ی برنامه ها، برآورد ها و پیش بینی های جاری بنا شده اند که در ارتباط با آمها سینجنتا نباید به هیچ طریقی مسوول دانسته شده و بر اساس آنها شما و شرکت شما نباید اتکای بی مورد نمایید. این بیانیه ها حاوی ریسک ها و عدم اطمینان های ذاتی هستند که بسیاری از آنها از کنترل سینجنتا خارجند. بیانیه های نگاه به آینده تنها از تاریخی که ایجاد شده اند سخن می گویند و سینجنتا هیچ تعهدی برای به روز رسانی هیچ کدام از آنها در پرتو اطلاعات جدید یا رویداد های آینده تقبل نمی کند.

سلب مسوولیت

این وب سایت برپایه ی «آنگونه که هست» و «آنگونه که در دسترس است» بنا شده است، بدون هیچ گونه اظهار ها یا ضمانت ها. تا بیشترین حد مجاز تحت قانون قابل کاربرد، موجودیت های سینجنتا و فراهم آورندگان خدمات آنها و دارندگان جوازهای آنها تمامی مسوولیت های صریح، ضمنی، قانونی یا غیر آن را از خود سلب می نمایند. بدون محدود کردن آنچه گفته شد، تا بیشترین حد مجاز توسط قاون، موجودیت های سینجنتا و فراهم آوردگان خدمات مربوطه آنها و دارندگان جواز آنها بدین وسیله [موارد زیر را] سلب می کنند: (a)‌تمامی ضمانت های قابلیت تجارت، مناسب بودن برای هدف خاص، مالکیت و عدم تخلف را در ارتبطات با این سایت و محتوای آن و هرگونه محصولات و خدمات توصیف شده بر یا در دسترس قرار گرفته از طریق این سایت؛ (b) ضمانت های مرتبط با تاخیرها، توقف ها، خطاها، یا حذف ها در عملیات این سایت یا هرگونه بخشی از این سایت؛ (c) ضمانت های مرتبط با ارسال یا تحویل این سایت یا در دسترس بودن آن در هر زمان و مکان خاص. (d) ضمانت های مرتبط با امنیت این سایت یا اینکه محتوای این سایت بدون ویروس، ورم (worm) یا دیگر کدهایی است که می تواند خصوصیت های آلوده کننده یا مخرب داشته باشد. (e) ضمانت های مرتبط با استفاده، اعتبار، دقت، جاری بودن، کامل بودن، تناسب، قابلیت اطمینان، یا نتایج استفاده از این وب سایت، شامل هرگونه محتوا شامل برچسب های محصولات، محصولات یا خدمات در دسترس قرار گرفته از طریق این سایت؛ و (f) ضمات های مرتبط با وب سایت هایی که این سایت به آنها متصل شده است.

برخی حوزه های قضایی سلب برخی مسوولیتها یا محدودیت بر مدت ضمنی دوام مسوولیت را مجاز نمی کنند، پس یک یا تمامی محدودیت های ذکر شده ممکن است بر شما و/یا شرکت شما اعمال نشود.

حدود مسوولیت

استفاده ی شما و شرکتتان از این سایت، محتوای آن شامل برچسب های محصول و هرگونه محصولات یا خدمات در دسترس قرار گرفته از طریق این سایت تنها به ریسک شما و شرکتتان است. تحت هیچ شرایطی موجودیت های سینجنتا یا دیگر فراهم آورندگان مربوطه ی خدمات و دارندگان جواز، شامل مدیران، ماموران،‌کارکنان یا عوامل مربوطه ی آنها برای هیچ گونه فقدان یا خسارات ناشی از یا در ارتباط با دسترسی، استفاده یا ناتوانی استفاده شما یا شرکت شما از این سایت یا محتوای آن مسوول نخواهند بود، شامل برچسب های محصولات، یا هرگونه محصولات یا خدمات فراهم شده از طریق این سایت یا اتکای شما یا شرکت شما بر هرگونه اطلاعات فراهم شده از طریق این سایت. بدون محدود کرد آنچه ذکر شد، موجودیت های سینجنتا و فراهم آورندگان مربوطه ی خدمات و دارندگان جواز آنها نباید به هیچ طریق برای خطاها یا حذف های احتمالی در محتوا مسوول باشند. این مخصوصا بر هرگونه اطلاعاتی درباره ی محصولات و خدمات تامین شده توسط موجودیت های سینجنتا اعمال می شود. این محدودیت مسوولیت فراگیری است که بر تمامی فقدان ها و خسارات از هر نوع ممکن اعمال می شود؛ چه مستقیم یا غیر مستقیم، عمومی، خاص، رویدادی، پیامدی، نمونه‌ای یا غیر آن باشد بدون محدودیت شامل وقفه در فعالیت کاری، فقدان یا خسارت به دیتا یا سرقفلی و فقدان درآمد یا سود.

این محدودیت مسوولیت تا بیشترین حد مجاز شده توسط قانون قابل کاربرد اعمال خواهد شد، چه مسوولیت انتسابی بر پایه ی قرارداد، قصور، شبه جرم، مسوولیت مستقیم یا هرگونه پایه دیگر باشد حتی اگر به هرگونه نماینده ی غیرمجازی از هرگونه موجودیت های سینجنتا چنین گفته شده باشد یا از امکان چننا خساراتی مطلع بوده باشد، و بدون نظر به موثر بودن دیگر روش های اصلاح.

شما و شرکت شما تایید و موافقت می کنید که سینجنتا نمی توانسته این سایت و محتوای آن را برای شما و شرکت شما به هیچ هزینه ای در دسترس قرار دهد اگر مسوولیت آنها آنگونه که در بالا گفته شد محدود شده باشد.

اگر هرگونه از این محدودیت های مسوولیت به هر دلیل نامعتبر یا غیرقابل اجرا دانسته شود، آنگاه مجموع مسوولیت موجودیت های سینجنتا و دیگر فراهم‌وارندگان خدمات مربوطه و دارندگان جواز تحت چنان شرایطی برای مسوولیت هایی که غیر آن محدود شده بوده از یک صد (100.00) دلار (یا معادل آن به دیگر ارز محلی) فراتر نخواهد رفت.

برخی حوزه های قضایی محدودیت برخی خسارات را اجازه نمی دهند، پس برخی یا تمام این محدودیت های مسوولیت ممکن است بر شما و شرکت شما اعمال نشود و شما و شرکت شما ممکن است حقوق اضافه ای داشته باشید.

قانون حاکم و صلاحیت قضایی

رضایت شما به این شرایط، پیشنهادی از جانب شما بر موافقت نامه است که توسط شرکت سینجنتا در سویس پذیرفته می شود.

این شرایط و ضوابط باید تحت حاکمیت، مشروط به و در مطابقت با قوانین سویس تفسیر شوند بدون درنظر گرفتن تعارض اصول قانونی.

اعراض

ناتوانی ما در هر زمان برای الزام عملکرد هرگونه شرایط این شرایط و ضوابط یا اجرای هرگونه حق فراهم شده در اینجا نباید اعراض چنان شرایط یا حقی تلقی شود. تمامی اعراضها باید کتبا و امضا شده توسط طرف پایبند شده باشد. مگر آنکه اعراضکتبی حاوی بیانیه ی صریح خلاف آن باشد، هیچ اعراض و سلب هرگونه شرایط این شرایط و ضوابط از هرگونه حق فراهم شده در اینجا توسط سینجنتا، نباید به عنوان اعراض از هرگونه نقض مداوم یا قبلی چنان شرایطی ، یک سلب خود یک شرط، یا سلب هرگونه حق تحت این شرایط و ضوابط دانسته شود.

جدایی پذیری

اگر هرگونه شرایط در این شرایط و ضوابط توسط دادگاه با صلاحیت قضایی ناقض قانون دانسته شود، آن شرط باید تغییر یافته و تفسیر شود چنان که به بهترین شکل اهداف شراط اصلی را تا بیشتری حد مجاز توسط قانون تامین نماید و شرایط باقی مانده از این شرایط و ضوابط باید با تمام قوا موثر باشد.

کل موافقت نامه

این شرایط و ضوابط سازنده ی کل موافقت نامه بین شما و شرکت شما و سینجنتا در ارتباط با دسترسی شما و شرکت شما به، و/یا استفاده از این سایت است. این شرایط و ضوابط نباید اصلاح شود مگر آنگونه که صراحتا در اینجا مقرر شده است.

تاریخ بازنویسی

این شرایط و ضوابط آخرین بار در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ بازنویسی شده است.