ایران

Cover

از دانه های گیاهی Syngenta در Fruit Logistica 2023 دیدن کنید

فینالیست Melons IDEAL برای جایزه نوآوری

banner

بذر سبزیجات ایران

پرورش دهندگان در قلب همه چیز قرار دارند

chevron_right
chevron_left
Fields of Innovation

مناسبت ها

رویدادهای آینده سینجتا وجتبل سید را کشف کنید

checking on field

اخبار

اخبار و مقالات تخصصی

people in field

در مورد ما

بدانید چه چیزی ما را متمایز می کند